Forslag til skolebehovsplan 2019–2028 på høring

Yrkesfag.

Du kan lese hele forslaget til ny skolebehovsplan 2019-2029 her.

Den nye barneskolen på Holtet forutsetter at tilbudet ved Holtet vgs relokaliseres, og at det nåværende skoleanlegget rives.

Det satses også på eksisterende skoler. Det foreslås også at både Trosterud skole og Haugerud skole bygges nye, samt rehabilitering av skolene Bekkelaget, Bolteløkka og Lilleborg. I tillegg foreslås det to alternativer for ny skole på Furuset ved Verdensparken – enten at nåværende Furuset skole relokaliseres eller at den bygges når befolkningsveksten tilsier det.

 – FutureBuilt har en områdesatsning på Furuset, og det er ønskelig å etablere skolen som en pådriver i utviklingen. I tillegg må deler av Furuset skole rehabiliteres etter hvert. Vi fremmer to alternativer for å undersøke hva nærmiljøet ønsker, sier Dag Hovdhaugen, assisterende direktør i Utdanningsetaten. 

I tillegg til satsningen på Furuset, samarbeider flere kommunale etater om områdeutvikling på Mortensrud, Haugerud/Trosterud og Hovseter.

Nye, foreslåtte tiltak i grunnskolen:

 • Ny ungdomsskole i Bydel Sagene (U6) med fleridrettshall
 • Ny barneskole på Holtet (B3) med fleridrettshall (2024)
 • Nye skoleanlegg for Trosterud og Haugerud skoler med ny fleridrettshall
 • Nytt skolebygg på Mortensrud etableres som B4 i stedet for tidligere vedtatt B3
 • Skøyenåsen skole utvides til U9 i stedet for U8 som tidligere vedtatt
 • Ny skole ved Verdensparken (B4) etableres ved relokalisering av Furuset eller avventer fremtidig befolkningsvekst
 • Rehabilitering av Bekkelaget skole
 • Rehabilitering av Bolteløkka skole
 • Rehabilitering av Smestad skole
 • Rehabilitering av Lilleborg skole
 • Omstrukturering av Bjølsen skole til barneskole.
 • Økt ungdomsskolekapasitet utredes i:
  • Område 2 sentrum øst
  • Område 6 Vestre Aker vest
  • Område 7 Vestre Aker øst
  • Område 9 Bjerke

Utvikling av eksisterende videregående skoler

Utdanningsetaten har de siste årene utviklet og etablert flere nye videregående skoler. Årets skolebehovsplan fokuserer på videreutvikling av eksisterende skoler og foreslår å utvide Stovner, Ulsrud og Bjerke videregående skoler. I tillegg foreslås et nytt tilbud som gjør det mulig å kombinere yrkesfag og idrett.

Det kommer frem i forslag til Skolebehovsplan 2019-2028, som Utdanningsetaten har sendt på høring i dag. Fra skoleåret 2017/18 til 2028/29 vil det bli 5500 flere elever i den videregående skolen i Oslo.

Satser på Stovner

På Stovner anbefaler Utdanningsetaten å flytte byggfag sammen med resten av skolens tilbud i umiddelbar nærhet til eksisterende skoleanlegg. I dag holder avdeling for byggfag til ca 1 km fra selve skolen, men anlegget er i dårlig stand.

– Det er også utredet mulighet for til å etablere fagtilbudet naturbruk i forbindelse med utvidelsen av skoleanlegget – noe som er i tråd med skolens ønske om å satse på bærekraft, miljø og en grønn profil. Dette vil i så fall bli et nytt fagtilbud både ved skolen og i kommunal regi, sier Dag Hovdhaugen, assisterende direktør i Utdanningsetaten.

Det er utredet flere ulike lokaliseringer for et nytt bygg. Dette vil utredes videre etter høring og politisk behandling av skolebehovsplanen. Utvidelsen vil styrke skolens rolle i nærmiljøet.

Utvider Bjerke og Ulsrud vgs

Bjerke videregående skole har i dag ca 750 elever og gir tilbud innen studiespesialisering og idrett. Skolen ligger sentralt ved kollektivknutepunkt og er godt søkt. Utdanningsetaten anbefaler å utvide skolen med 200-300 elever for å øke videregående skolekapasitet i Oslo.

Utdanningsetaten anbefaler å utvide Ulsrud ved å flytte det videregående skoletilbudet fra Holtet til Ulsrud, slik at tomta på Holtet frigjøres til barneskole. Dette vil blant annet gi en økning på 170 helse- og oppvekstfagselever på Ulsrud, og vil styrke skolens fagmiljø i tråd med Yrkesveien. Grunnskoleopplæring for minoritetsspråklige elever 16-19 år på Holtet flyttes til ny lokasjon mer sentralt i Oslo.

Idrett+yrkesfag=sant

I dag er det bare mulig å kombinere idrett med studieforberedende utdanningsprogram (studiespesialisering eller idrettsfag). Det bør være samme muligheter for å kombinere idrett og yrkesfag. Dette vil øke rekrutteringen til yrkesfag i Oslo og bidra til at flere elever foretar riktig karrierevalg og fullfører og består utdanningen.

-Utdanningsetaten foreslår derfor et nytt tilbud hvor elevene kan kombinere idrett og yrkesfag. Tilbudet skal være av en slik dimensjon at det sikrer sterke fagmiljøer, sier Hovdhaugen.

Det er ikke bestemt hvor tilbudet skal være.