Ny sjanse for elever med faglige hull fra grunnskolen

Kuben vgs. tilbyr et 11. grunnskoleår

Bildetekst: (f.v.) Eivind Svenner, Ida Engelstad, rektor på Kuben vgs Kjell Ove Hauge og byråd Inga Marte Thorkildsen samlet utenfor Kuben vgs. 

Elever med lave grunnskolepoeng fra ungdomstrinnet har høyere risiko for å falle fra i videregående skole. I Osloskolen vet vi at elever som har mindre enn 30 grunnskolepoeng kun har 26 prosent sjanse til å fullføre og bestå videregående opplæring.

Tett faglig oppfølging, karrierelæring, arbeidspraksis

De elevene som bruker tilbudet om et 11. grunnskoleår, vil få tilbud om tett faglig oppfølging, karrierelæring, arbeidspraksis, og andre aktiviteter etter deres eget behov. Samtidig vil de fire bydelene i Groruddalen bistå med det de trenger hjelp til utenom skolen. Det kan gi elevene mulighet til å bli bedre rustet til videregående opplæring. Ungdommene som takker ja til tilbudet, bruker ikke opp ett år av skoleretten til videregående skole. De har også rett til utstyrsstipend fra Lånekassen.

Byråd Inga Marte Thorkildsen besøkte Kuben videregående skole denne uken, for å høre mer om tilbudet.

En del av Groruddalssatsingen

Prosjektet kalles Fundament – og er et pilotprosjekt i Groruddalssatsingen, med tilbud om mer grunnskoleutdanning for elever med lave grunnskolepoeng. Prosjektet er et samarbeid mellom Utdanningsetaten i Oslo og Bydel Grorud.

Skoletilbudet piloteres på Kuben videregående skole skoleåret 2018/2019. Rekrutteringen til tilbudet har startet og elevgruppen vil være på opptil 15 elever.

Tilbudet er utviklet som et ledd i arbeidet til Groruddalssatsingen, Delprogram oppvekst og utdanning, der de fire videregående skolene og oppvekstsjefene i de fire Groruddalsbydelene har samarbeidet om behovsanalyse og utviklingen av tilbudet.