Nettmøte for barn og unge tirsdag 21. april

Byråder+ordfører

Nylig ble det bestemt at barnehager kan åpnes gradvis mellom 20. og 27. april, og at skolene kan åpnes for 1. til 4. trinn fra 27. april.

Mange barn og unge har spørsmål og tanker om hvordan dette blir. Noen savner barnehagen, skolen og fritidsaktiviteter, noen er litt utrygge og andre kjeder seg. Noen barn er redde og har det vondt.

Svarer på spørsmål som barn og unge lurer på

Tirsdag 21. april klokka 14 vil ordfører Marianne Borgen, byråd for oppvekst og kunnskap Inga Marte Thorkildsen og byråd for kultur, idrett og frivillighet Rina Mariann Hansen svare på spørsmål rundt koronasituasjonen som barn og unge i Oslo lurer på.

Du kan gjerne stille spørsmål på forhånd på e-post barn@oslobystyre.no. Du kan også stille spørsmål underveis i sendingen på e-post eller i kommentarfeltet under sendingen på Facebook.

Se nettmøtet på Facebook og YouTube

Livesendingen strømmes på Facebook og på YouTube.

Sendingen vil vare fra kl. 14.00–14.45.

Om de som deltar:

Marianne Borgen er ordfører i Oslo og har tidligere jobbet i mange år med barn, blant annet i Redd Barna og Barneombudet. Hun har erfaring fra kommunikasjon med barn i krisesituasjoner.

Inga Marte Thorkildsen er byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo og har blant annet ansvar for skoler, barnehager, barnevernet, helsestasjoner og skolehelsetjenesten.

Rina Mariann Hansen er byråd for kultur, idrett og frivillighet og har blant annet ansvar for konserter, arrangementer og for idrettsanleggene.