Digitalt stormøte med osloungdom utsatt

Digitalt stormøte for osloungdom. Illustrasjonsbilde.

Utsatt til over påske

Nettmøtet er utsatt til etter påske. Ny dato kommer. Du kan sende inn spørsmål og innspill på e-post barn.forslag@oslobystyre.no

Del synspunkter, erfaringer og spørsmål

Nylig ble det bestemt at utvalgte skoler fra 5.-7. trinn, alle elever på ungdomstrinnene og alle elever i videregående opplæring, skulle gå over til heldigital hjemmeundervisning til over påsken.

Ordfører Marianne Borgen og skolebyråd Inga Marte Thorkildsen inviterer nå alle barn og ungdommer fra 5. trinn og oppover til å delta i nettmøte, og dele synspunkter, erfaringer og spørsmål om pandemien og hvordan den påvirker skolesituasjonen og hverdagen deres.

Send inn spørsmål på forhånd

Spørsmål og synspunkter må sendes inn på forhånd til e-post barn.forslag@oslobystyre.no

Mange barn og unge har spørsmål og tanker om situasjonen de nå erfarer. Noen synes det fungerer greit og får skolearbeidet til å fungere hjemmefra, andre har problemer med å takle hverdagen, noen er utrygge og har det vondt, og andre kjeder seg.

Det er frivillig å delta, men dersom det er mulig er det fint om klassen kan forberede noen spørsmål i fellesskap og sende inn samlet.

Livesendingen strømmes både på Facebook og på YouTube. Lenke kommer.

Sendingen vil bli gjengitt på tegnspråk.

Om de som deltar

  • Marianne Borgen er ordfører i Oslo og har tidligere jobbet i mange år med barn, blant annet i Redd Barna og Barneombudet. Hun har erfaring fra kommunikasjon med barn i krisesituasjoner.
  • Inga Marte Thorkildsen er byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo og har blant annet ansvar for skoler, barnehager, barnevernet, helsestasjoner og skolehelsetjenesten.