Nå kan enda flere 4. trinnselever lære å kode

Programmering på nettbrett

For fjerde år på rad skal ungdomsskoleelever fra Osloskolen lære elever på 4. trinn å kode. 

Kodekurset arrangeres i samarbeid med Aktivitetsskolen (AKS), men alle fjerdeklassinger kan gå på kurset, enten eleven går på AKS eller ikke.

Kodekurset er et 6-timers kurs som går over fire uker. Kurset holdes på skolen fra kl. 15.00–16.30.

Les mer om kursdatoer og påmelding

4 000 nye elever

I løpet av de tre siste skoleårene har 10 210 elever på 4. trinn deltatt på kodekurset. I år er målet 4 000 nye elever.

Kodeinstruktører fra 9. og 10. trinn

Det er Oslo-elever fra 9. og 10. trinn som er instruktører på kursene.

Jobben som kodeinstruktør er lønnet, og går ut på å holde et 6-timers kurs i programmet Scratch. Ungdommene må selv gjennomføre et 10-timers kurs før de får tilbud om jobb som instruktør. I år ønsket hele 695 ungdommer å bli kodeinstruktører, av dem har 258 fått tilbud om rekrutteringskurs. 

27. august var om lag 250 ungdomsskoleelever samlet på Kuben videregående skole etter skoletid for å lære å bli kodeinstuktører.