Hovedseksjon

Musikk på Majorstuen

Musikk på Majorstuen

Musikk på Majorstuen er et byomfattende tilbud for elever på 5.–10. trinn. I tillegg til ordinær grunnskoleopplæring, får musikkelevene inntil seks timer mer musikkundervisning i uken.

Elevene får opplæring i hovedinstrument med kammermusikk, orkester, interpretasjon og akkompagnement, bruksklaver, kor og musikkteori.

Undervisningen foregår hovedsakelig innenfor skoledagen på Majorstuen skole. I perioder vil deler av undervisningen foregå etter skoletid. Barratt Due musikkinstitutt har det faglige ansvaret for instrumentalopplæringen og samarbeider med Majorstuen skole om øvrige musikkfag.

Hvem kan søke?

Du som har gode ferdigheter og vil videreutvikle ditt talent på fiolin, bratsj, cello, kontrabass, fløyte, obo, klarinett, fagott, walthorn, trompet, trombone, tuba eller klaver, er velkommen til å søke. Elever på sang eller andre klassiske instrumenter kan også søke.

Her finner du søknadsskjemaet

Viktige datoer:

  • Åpen dag: Lørdag 29. januar 2022
  • Informasjonsmøte: Mandag 7. februar 2022 kl. 17.00
  • Søknadsfrist: 15. februar 2022
  • Opptaksprøver: Uke 10–11 2022

Les hva to elever forteller om tilbudet