Åpen dag for musikktilbudet på Majorstuen

Musikk på Majorstuen

Tilbudet Musikk på Majorstuen er for elever i 5.–10. klasse. I tillegg til ordinær grunnskoleopplæring, får musikkelevene inntil seks timer mer musikkundervisning i uken. Elevene får opplæring i hovedinstrument med kammermusikk, orkester, interpretasjon og akkompagnement, bruksklaver, kor og musikkteori. Undervisningen foregår hovedsakelig innenfor skoledagen på Majorstuen skole. I perioder vil deler av undervisningen foregå etter skoletid.

Barratt Due musikkinstitutt har det faglige ansvaret for instrumentalopplæringen og samarbeider med Majorstuen skole om øvrige musikkfag.

Hvem kan søke?

Du som har gode ferdigheter og vil videreutvikle ditt talent på fiolin, bratsj, cello, kontrabass, fløyte, obo, klarinett, fagott, walthorn, trompet, trombone, tuba eller klaver, er velkommen til å søke. Elever på sang eller andre klassiske instrumenter, kan også søke.

Viktige datoer:

  • Åpen dag: Lørdag 25. januar 2020 kl. 10.30–14.30
  • Informasjonsmøte: Mandag 3. februar 2020 kl. 16.30–17.30
  • Søknadsfrist: 15. februar 2020

Opptaksprøver er i uke 10 og uke 11 i 2020. 

Her kan du lese hva elevene forteller om tilbudet