–Motiverende å se at man blir bedre

Tre VO-deltakere og en VO-lærer

De nye prøvene i Oslo VO er laget på bakgrunn av et samarbeid mellom alle VO-senterne og Pedagogisk avdeling i Utdanningsetaten. Lytteprøvene skal brukes til å kartlegge deltakernes nivå underveis i skoleåret.

–Hvordan var det å ta prøven?

–Det var veldig bra. Det er motiverende å se at man blir bedre, svarer Elazzouzi. 

Også Yuying Song synes prøven fungerer bra:

–Jeg er fornøyd med at vi får tilbakemeldinger, slik at jeg vet hvilket nivå jeg ligger på. Da kan jeg øve for å bli enda bedre.

Én felles underveisprøve

Lytteprøven gjennomføres elektronisk. Deltakerne løser 35 oppgaver ved å bruke PC eller nettbrett og høretelefoner.

–Før lytteprøven kom, hadde vi ikke én felles underveisprøve, men forskjellige prøver i forskjellige klasser, forklarer lærer ved Oslo VO Helsfyr, Elise Sundfør Erdal.

–Det veldig fint med en lik prøve for alle VO-senterne.

Støtte frem mot avsluttende norskprøve

Lytteprøvene kan brukes gjennom hele løpet i voksenopplæringen frem mot den avsluttende norskprøven til Kompetanse Norge.

–Prøven er veldig nyttig fordi den hjelper meg å øve til den avsluttende norskprøven, forklarer Fouziya Ba.

–Når jeg har tatt denne prøven noen ganger, vet jeg hvordan den avsluttende prøven foregår. Da slipper jeg å bekymre meg. Vi kan verken bruke telefon eller bøker til hjelp, vi må tenke selv. Det gjør at jeg lærer nye ord.

–Jeg liker også at vi kan høre gjennom lytteoppgavene to ganger. Det er lettere å få med seg hva som blir sagt andre gang, sier Ouahiba Elazzouzi.   

Tilbakemelding på språknivå

Når deltakerne har tatt prøven, mottar læreren prøveresultatene fra systemet. Hun kan deretter gi tilbakemelding om hvilket språknivå testen viser.

–Det er veldig nyttig både for oss som lærere og for deltakerne at systemet gir tilbakemelding på hvilket nivå deltakerne ligger på. Da blir det lettere å vite hvilket nivå vi skal legge oss på videre i undervisningen, forklarer Elise Sundfør Erdal. 

–Prøven er nyttig til kartlegging i begynnelsen av skoleåret, men også til underveisvurdering. Når testen etter hvert blir adaptiv, får deltakerne også tilpasset spørsmål til sitt nivå. Da unngår de spørsmål som enten er for lette eller for vanskelige. Blir det for vanskelig, blir det raskt demotiverende.

Denne gangen svarte deltakerne først på en forprøve, for deretter å bli dirigert videre til prøvespørsmål på sitt nivå.