Miljøbevisste elever på Godlia skole

Elever på Godlia skole.

– Vi oppfordrer til å ikke kaste så mye, for eksempel bruke mindre tørkepapir og ikke kaste resten av matpakka. Det er bedre å spise den opp senere, sier Hanna, som går i 5. trinn på Godlia skole.  

Elevrådet på Godlia skole gjennomførte i høst en miljøkampanje i forbindelse med at Osloskolen, i samarbeid med Renovasjonsetaten og Undervisningsbygg, inviterte alle grunnskoler til en miljøkonkurranse. Resultatet på Godlia var overveldende.  

På Godlia var elevrådets mål med kampanjen todelt  

  • Redusere restavfallsmengden 
  • Bli flinkere til å sortere, slik at vi øker kildesorteringsgraden

Før kampanjeuka gjennomførte derfor miljøgruppa, som hadde representanter valgt av elevrådet, veiing og undersøkelse av avfallet i alle klasserom.  

– Vi var ikke flinke nok til å sortere før kampanjen, er elevrådet enige om.  

Kampanjeuka 

Kampanjeuka startet med at elevrådet gikk rundt i alle klasserom for å snakke om miljø og hva man kan gjøre for miljøet. De hadde nemlig konkludert med at elevene trenger hjelp til å sortere riktig. I klasserommene presenterte de resultatene fra veiingen og feilsorteringen. Miljøgruppa veiledet og tipset de andre elevene om hvordan de skal kaste avfall og hvordan de kan bli mer miljøbevisste på hva de bruker og kaster. Blant annet at ark kan brukes på begge sider, matpakkemat kan spises opp og man kan unngå avfallsprodukter i matpakka.  

– Vi skrev på smartboard hva vi kan gjøre for miljøet, forteller Even i 7. trinn.  

– vi fikk også rektor til å sende melding til foreldrene våre om at de skal bruke minst mulig avfall som plast i matpakkene våre, sier Matilde på 6. trinn.  

I løpet av kampanjeuka fant elevrådet ut at det var behov for bedre merking av avfallsbeholderne.  

– Noen klasser kaster fortsatt søppel feil. Vi burde lære mer om hvor vi skal kaste avfallet og hva som skal kastes og ikke, sier Matilde. 

Resultatene av kampanjen ble veldig bra. Over en uke reduserte elevene skolens gjennomsnittlige daglige avfall med 22 kilo.  

– Vi ble veldig stolte av dette resultatet, sier Matilde.  

– Hva tror dere hadde størst effekt? 

– Det kan nok hende alle elevene skjerpet seg litt ekstra siden vi gikk rundt og veide søpla hver dag, sier Sofie på 6. trinn.  

Råd til andre  

– Hva er deres beste råd til andre skoler? 

– Det er veldig viktig å ha god nok merking på avfallsbeholderne, svarer Sofie.  

– Alle bør bruke mindre papir, mener Matilde.  

– Det er viktig å passe på at andre alltid kaster riktig, sier Kjersti, som går i 7. trinn.  

Nå som elevene på Godlia har hatt fokus på å redusere avfallet, er den største utfordringen gjenglemte klær. Hvert år glemmer skolens elever mellom 300 og 400 kilo klær.  

– Vi i elevrådet håper at vi kan gå rundt i klassene og spørre hvem som eier klærne. Det som ingen savner, blir levert til Fretex slik at det kan komme andre barn til gode, forteller Matilde.  

– Hva har dere lært?  
– At vi kan redusere mengden søppel masse i løpet av kort tid, sier Matilde.  

I løpet av 2019 fikk alle skolene i Oslo standardisert kildesortering.