Melde fravær for elever som må holdes hjemme, men kan ha hjemmeskole

Illustrasjonsfoto

Hvis eleven må holdes hjemme, men kan ha hjemmeskole skal du som foresatt:

  • Sende en Skolemelding til elevens kontaktlærer
  • Send en vanlig melding, ikke en fraværsmelding. Grunnen til det er at fraværsmeldingene ikke tillater fritekst.  
  • Skriv "Fravær" i emnefeltet
  • I meldingsteksten skriver du at eleven må følge hjemmeskole den aktuelle dagen. Du skal ikke skrive noe om grunnen til fraværet.

Dette gjelder elever i grunnskolen.

Les mer om når elevene ikke skal møte på skolen/AKS på UDIRs nettsider