Marte Gerhardsen ny direktør i Utdanningsetaten

Marte Gerhardsen. Foto: Finn Oluf Nyquist

– Gerhardsen skal gjennomføre byrådets oppvekst- og kunnskapspolitikk. Osloskolen har høye ambisjoner og forventninger til den enkeltes faglige og sosiale utvikling, og det skal legges større vekt på tidligere innsats, sosial utjevning, tillit og handlingsrom, slik at alle elever kan få like muligheter til god læring i Osloskolen. Med sin brede ledererfaring og kompetanse vektlegger Marte Gerhardsen at læring i skolen er avhengig av at barn og unge opplever en trygg oppvekst. Derfor skal Osloskolen framover samarbeide enda tettere med foreldre, andre offentlige tjenester og frivilligheten, sier byråd for oppvekst og kunnskap Inga Marte Thorkildsen.

Marte Gerhardsen har en Master of Science fra London School of Economics og kommer fra stillingen som divisjonsdirektør i Helsedirektoratet. Tidligere har hun etablert og ledet Tankesmien Agenda, vært divisjonsdirektør i DNB, sittet i ledelsen for DNB Norge og vært generalsekretær for CARE Norge. Hun har også gjennomført aspirantkurset i Utenriksdepartementet (UD) og innehatt ulike stillinger i UD.

– Gerhardsen har omfattende ledererfaring og er en utviklingsorientert leder med bred erfaring fra offentlig sektor, næringsliv og fra ideell virksomhet. Hun har ledet store og komplekse fagmiljøer og har gjennomført endringsprosesser. Hun viser god rolleforståelse for å arbeide i samspillet mellom politikk og administrasjon i et parlamentarisk styringssystem. Marte Gerhardsen vil overta en etat med engasjerte og dedikerte medarbeidere med høy kompetanse og en sterk vilje til å utvikle Osloskolen videre. Utdanningsetaten vil få en svært kompetent leder i Marte Gerhardsen, som jeg har store forventninger til, sier Thorkildsen.

– Jeg er både glad og ydmyk over muligheten til å utvikle Osloskolen videre sammen med 15 000 dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi skal sørge for at alle elever har et godt og trygt læringsmiljø, og at de får kunnskapene de trenger for å være med å forme framtida. Alle medarbeidere i Osloskolen gjør en utrolig viktig jobb, og min oppgave sammen med resten av Utdanningsetaten blir å legge til rette for gode arbeids- og læringsmiljøer både for elever og medarbeidere, sier Marte Gerhardsen.

Det var til sammen 19 søkere til stillingen som direktør i Utdanningsetaten. Gerhardsen ble valgt etter en grundig prosess med tester, intervjuer, gjennomføring av caseoppgaver og referansesamtaler.

Stillingen som direktør er et åremål på seks år med mulighet til fornyelse én gang.