Hovedseksjon

Ledige plasser i videregående skoler i Oslo

Elever i gang

Inntaket til videregående skoler i Oslo er avsluttet. All ungdom med rett til videregående opplæring har fått tilbud om plass. Det er ledige plasser på enkelte programområder ved enkelte videregående skoler. Bare hvis du tilhører Oslo, og ikke har plass på en annen kommunal videregående skole i Oslo, kan du være aktuell for en av de ledige plassene.

Oversikt over hvor det er ledige plasser finner du på Oslo kommunes nettside.