Læringsglede hele året – 20.500 elever går på Sommerskolen Oslo

Sommerskolen 2018

Fra mandag 25. juni står 1 000 sommerskolelærere og assistenter klare til å ta imot elever på 43 kurssteder over hele Oslo. Tilbudet er populært for elever i Oslo. I år er det 500 flere elever enn i fjor.
– Osloskolens barn og unge ønsker å lære mer – også om sommeren. I tillegg får de en innholdsrik sommeruke med nye venner og opplevelser, sier direktør Astrid Søgnen i Utdanningsetaten.   

72 forskjellige kurs 

Sommerskolen Oslo passer både for elever som ønsker faglige utfordringer og for elever som vil øve litt ekstra. 72 ulike kurs tilbys innen fag og ferdigheter i norsk, matematikk, naturfag, engelsk, fransk, tysk, kinesisk, spansk, programmering og yrkesfag. Alle kursene er kombinert med fysisk aktivitet, som svømming, ballspill, dans, turer eller ekskursjoner.
Matematikk er det mest populære faget med over 35% av søkerne. Deretter kommer norsk- og naturfagskurs med litt over 20 %. Kursene tilbys på 43 kurssteder fordelt over hele byen. De fleste kursene gjennomføres på skoler – fra Lysejordet i vest, til Rommen, Tiurleiken og Haugen i nordøst og Lusetjern i sør.

Flere nye kurs

Sommerskolen Oslo setter opp nye kurs settes opp hvert år, flere av årets nye kurs har slått svært godt an. For de yngste elevene gjelder det "Eventyrlige mattegrubliser" for 1.–2. trinn og "Sommerskolens detektivbyrå" for 3.–4. trinn med over 1500 søkere. Begge kursene har daglig svømmeundervisning. På 5.–7. trinnkurset har det nye matematikkurset "Bygg byen – design hus i 3D" fått mer enn 600 søkere.

Blant elevene på ungdomstrinnet er det naturfagskursene "Teknologi – smart design" og "Miljøskipet – realfag på sjøen" som har fått flest søkere. Elever på ungdomstrinnet får også muligheten til å prøve seg på blant annet byggfag, frisørfag, bilfag, helse- og oppvekstfag eller restaurant og matfag.

Sommerskolen 2018
Sommerskolen 2018
Sommerskolen 2018
Sommerskolen 2018