Hovedseksjon

Lær deg samisk, våre elever trenger deg!

Elever på samisk.

Osloskolen trenger flere lærere som kan undervise i samisk.

Samisk språkutdannelse tilbys ved samiske læresteder og videreutdanningen gir deg derfor anledning til å utforske de nordlige delene av landet samtidig som du studerer et urfolksspråk.

Alternativ 1: Kompetanse for kvalitet - statlig videreutdanning for lærere

Søkere til samisk videreutdanning velger «annet studietilbud» i søknadssystemet og søker deretter selv opptak ved aktuelle studiesteder. Avtale om stipend- eller vikarordning avklares med skoleleder. Reise, opphold og læremidler dekkes av Utdanningsetaten. 

Alternativ 2: Tilskudd til videreutdanning i samisk

Ønske om denne tilskuddsordningen avklares med Utdanningsetaten. 30 studiepoeng gir full permisjon med lønn for et halvt år eller 50% permisjon over ett år. Reise, opphold og læremidler dekkes av læreren. 

Alternativ 3: Kommunal stipend til videreutdanning

Lærer og skoleleder avtaler hvordan stipendmilder brukes og studiene gjennomføres. Denne siden må du logge inn med feide for å se.

I tillegg kan det være mulig å få: