Låne skolelokaler neste skoleår?

Årvoll skole

Lokalene kan blant annet brukes til frivillig aktivitet, idrett, kultur, kurs, språktrening og nærmiljøaktiviteter.

Du finner mer informasjon og søknadsskjema på Oslo kommunes nettsider

Vi tar forbehold om at det kan bli endringer i lånmulighetene pga. koronasituasjonen.