Klimaskolen.no er lansert

Klimaskolen.no

Klimaskolen.no inneholder undervisningsopplegg, aktiviteter og andre ressurser knyttet til undervisning om klima og miljø for hele skoleløpet. Undervisningsoppleggene kan filtreres etter fag, årstrinn, lengde på undervisningsopplegget, og hva slags kompetansemål de skal dekke. Undervisningsoppleggene og ressursene er i hovedsak utviklet av eksterne aktører, og har blitt kvalitessikret av lærere i Osloskolen. 

Nettstedet er et samarbeid mellom Utdanningsetaten og Klimaetaten og en av kommunens storsatsinger i forbindelse med miljøhovedstadsåret

Kort om Klimaskolen.no

  • En undervisningsportal som samler og kvalitetssikrer klimakunnskap knyttet til skolens kompetansemål for ulike trinn.
  • Inkluderer opplegg for alle nivåer – fra barneskole til videregående skole.
  • Portalen vil først og fremst fungere som et verktøy for lærerne, men vil også kunne benyttes av elevene for å se gjennom ressursene og kvalitetssikre egne oppgaver for eksempel.
  • Klimapiloter kan bestilles som foredragsholdere til ungdoms- og videregående trinn.
  • Klimaskolen.no og Klimapilotene er noen av de største og viktigste satsningene for Oslo kommune i miljøhovedstadsåret.
  • Målet er å øke klimakompetansen i Osloskolen.

Les Klimaetatens artikkel Lettere læring med Klimaskolen