Klare for fagprøven

Kokkeklasse fra Helsfyr VO Oslo.

Denne uka fikk elevene i den første kokkeklassen (KoS-klassen) ved Oslo VO Helsfyr utdelt sine kompetansebevis av direktør i Utdanningsetaten, Astrid Søgnen. I tillegg ble de hyllet med en lunsj.

– Det har vært veldig spennende år. Jeg har lært både norsk språk og matlaging, forteller Thao, som opprinnelig er fra Vietnam.

13 av de 14 elevene skal nå ta fagprøven. Thao har allerede fullført den.

– Jeg jobber som kjøkkensjef i en asiatisk restaurant, forteller hun.

Undervisningen

Oslo VO Helsfyr/Utdanningsetaten har utviklet et eget utdanningsløp for voksne minoritetsspråklige som ønsker å ta fagbrev i kokk og servitørfag. Kokk- og servitørutdanningen på Oslo VO Helsfyr er organisert etter CLIL-prinsipper – Content and Language Integrated Learning. CLIL beskriver en metodikk for å integrere språklige og faglige grunnleggende ferdigheter slik at læring skjer selv om det språklige nivået ikke er på anbefalt nivå. 

Elevene i denne utdanningen får undervisning etter læreplanene i felles- og programfagene. Elevene får også opplæring i grunnleggende ferdigheter i norsk rettet mot faget. Norskopplæringen går hånd i hånd både med teori og praksis. Dette betyr at norsklærerne støtter elevenes læringsprosess både når de er på skolekjøkkenet og når de er på læreplassen. 

Tilbudet er rettet mot elever som er i stand til å ta en fagutdanning på videregående skole-nivå. Opplæringen gis som en kombinasjon av teori og læretid i fire år.  

Skal ta fagprøven 

Akram Yari, som opprinnelig er fra Afghanistan, er en av de 13 elevene som nå skal ta fagprøven. Han forteller at det til tider har vært tøft å kombinere utdanningen med familieliv.  

– For meg har det vært både positivt og negativt. Det har vært mye jobb, både på arbeidsplassen, på skolen og hjemme med familien.  

– Jeg har lært utrolig mye. Nå er jeg glad for at jeg snart er ferdig med utdanningen. Jeg føler meg mange kilo lettere, sier Yari 

– Hva skal du gjøre nå? 

– Jeg har lyst til å starte min egen restaurant, svarer han.  

Muse, som opprinnelig kommer fra Eritrea, forteller at også han har fått smaken på kokkeyrket. 

– Denne utdanningen har vært veldig spennende og lærerrik, forteller han.  

Hyllet med lunsj 

Elevene i den første kokkeklassen ble hedret med lunsj i restaurantent på Etterstad videregående hvor blant annet statssekretær Kristin Holm Jensen og varaordfører i Oslo, Khamshajiny Gunaratnam, var til stede – og gratulerte elevene.

Når elevene nå har fått utdelt kompetansebeviset sitt, viser resultatene at de har oppnådd svært gode resultater, og presterer høyere enn landssnittet i alle fag. 

– At dere på dette kullet har gjort det så bra, er viktig for de som kommer etter, sa Søgnen.  

Kokkeklasse nummer 2 er allerede godt i gang, og lagde maten som ble servert under lunsjen. Under lunsjen ble også alle samarbeidspartnere som har gjort det mulig for Oslo VO Helsfyr å utvikle denne modellen hedret, blant annet Etterstad videregående skole, lærestedene, NAV og Groruddalssatsingen. 

Samarbeid med Groruddalssatsingen gjør også at kokkeklasse nummer 3 starter opp til høsten. I tillegg opprettes det ytterligere et utdanningsprogram hvor elevene kan kombinere språkopplæring med byggfag. 

Thao, Akram Yari og Muse sammen med varaordføreren og lærer for KoS2-klassen.
Astrid Søgnen og Akram Yari
Kokkeklasse fra Helsfyr VO Oslo.
Kokkeklasse fra Helsfyr VO Oslo.
Kokkeklasse fra Helsfyr VO Oslo.
Kokkeklasse fra Helsfyr VO Oslo.