Hovedseksjon

Kari Andreassen engasjert som utdanningsdirektør

Kari Andreassen

– Jeg har store forventninger til Andreassen som nå går inn som fungerende utdanningsdirektør inntil ny fast direktør kan tiltre. Andreassen er en svært erfaren leder med god kjennskap til styringssystemene i kommunen, samtidig har hun lang erfaring fra arbeid med barn og unges oppvekstsvilkår i Oslo, sier Inga Marte Thorkildsen.

Andreassen har bakgrunn fra kommunal virksomhet både som rådmann i Grue kommune og bydelsdirektør i Frogner, Ullern og Søndre Nordstrand (2012–2018). Hun er utdannet Kommunalkandidat med en master i Public Administration. 

– Andreassen har lang erfaring med tillitsbasert styring og ledelse. Det er et godt utgangspunkt for å videreutvikle gode prosesser rundt styring av Utdanningsetaten, Norges største kommunale etat, sier byråd Inga Marte Thorkildsen.

– Mitt viktigste oppdrag blir å følge opp arbeidet i Utdanningsetaten slik at man når byrådets viktige ambisjoner for skole og utdanning, sier Kari Andreassen.

Hun ser frem til å samarbeide med ansatte i utdanningsadministrasjonen, lærere, skoleledere og andre ansatte i etaten.

– Sammen skal vi fortsette arbeidet med god ytringskultur, tillitsbasert styring og ledelse og sørge for at flere elever tidlig lærer mest og best mulig slik at de kan gjennomføre skoleløpet, sier Andreassen.

Hun understreker at blir avgjørende å samarbeide med bydelene, organisasjonene, statlig og frivillig sektor.

– Jeg gleder meg til å fungere i stillingen og har tillit til at vi i fellesskap skal legge et godt grunnlag for en ny, fast ansatt utdanningsdirektør, legger Andreassen til.

Byråd for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen mener mye er bra i Osloskolen i dag, men at det er bekymringsfullt med så store forskjeller mellom skoler og områder i byen.

– Byrådet vil ha mer læring i Osloskolen. Derfor har vi toppet laget rundt de yngste elevene ved å ansette 200 flere lærere. Vi har også økt skolebudsjettene kraftig, sier Thorkildsen.

Byråden trekker frem den viktige innsatsen med å styrke elevenes læring, trivsel og motivasjon slik at flere fullfører og består opplæringen, særlig i områder med store levekårsutfordringer.

Byrådet jobber videre med Yrkesveien og satser på trygge ungdomsskoler som skal bidra til ungdomsskoleelevenes motivasjon og lærelyst. I tillegg skal det arbeides fram en ny og mer rettferdig finansieringsmodell for videregående skoler.

Parallelt med engasjementet av Kari Andreassen starter byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap arbeidet med å lyse ut og ansette en fast direktør som vil ansettes på åremål. Dette vil være på lik linje med alle toppledere i Oslo kommune.