Hovedseksjon

Invitasjon til pressemøte om dialogmøtet

Tid og sted

  • Tirsdag 19. september klokken 16:30
  • Utdanningsetaten, Grensesvingen 6 på Helsfyr

Tema for dialogmøtet

På dialogmøtet vil vi snakke om hvilke dilemmaer vi står overfor både i skolen og samfunnet når det gjelder mangfold og inkludering, og hvordan vi best kan løse dette i fellesskap. I tillegg vil vi diskutere hvilken rolle ansatte, skoleeier og ideell sektor kan spille for å skape et godt uenighetsfellesskap. Målet vårt er å høre ulike perspektiver og å få innspill til Osloskolens arbeid med å bygge et inkluderende fellesskap. Møtet vil bli ledet av Dag Hareide, som har lang erfaring med dialog- og verdiarbeid.

Det er mange perspektiver og meninger på dette området, som ofte står i motsetninger til hverandre. Dette er dilemmaer som våre ansatte står i det daglige.

Pressemøte i etterkant

Vi inviterer pressen i etterkant av dialogmøtet. Vi ønsker ikke å ha pressen til stede under selve møtet. Konstituert direktør Marianne Mette Stenberg vil gi en oppsummering av møtet og fortelle om hva vi er opptatt for å stå godt i det mangfoldet vi har i Osloskolen. Flere av organisasjonene er invitert til å være til stede under pressemøtet.

Vi setter pris på en tilbakemelding om dere vil delta på pressemøtet.

Kontaktperson:

Kommunikasjonsrådgiver Gro Rognmo
Tlf: 91829667
E-post: gro.rognmo@osloskolen.no

Aktørene som er invitert til dialogmøtet er:

Antirasistisk Senter
Organisasjonen LIM - Likestilling, integrering, mangfold
Minotenk
Likestillings- og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Claudia Lenz
Julia Orupabo
Hawa Abshir Muuse
Mobbeombud Henrik Raustøl
Kommunalt foreldreutvalg (KFU), Oslo
Elevorganisasjonen, Oslo
Utdanningsforbundet
Skolelederforbundet
Fagforbundet