Inntaket til videregående er klart

Elever videregående

Les mer her 

Fellesinntaket til de videregående skolene i Oslo omfatter i år 17 786 plasser, mot 17 383 plasser i fjor.

Til de 17 786 plassene er det 17 659 søkere fra Oslo. Av disse er 17 232 ungdom med lovfestet rett til videregående opplæring. 

Det er i år 250 søkere fra Oslo som ennå ikke har fått tildelt skoleplass, og som tilhører gruppen ungdom med rett til videregående opplæring, mot 270 i fjor. Alle ungdommer med opplæringsrett vil få tilbud før skolestart.

Følgende er tilgjengelig på Oslo kommunes nettsider:

  • Nedre poenggrense for inntak til Vg1 for ungdom med opplæringsrett skoleåret 2019/2020, første inntaksrunde 
  • Gjennomsnittlig inntakspoengsum for ordinært inntatte søkere til ordinære Vg1, skoleåret 2019/2020, første inntaksrunde, ungdom med opplæringsrett