Hovedseksjon

Innskriving av skolestartere

Barn i vinterlandskap

Utdanningsetaten sender brevet digitalt, og det er kun én foresatt som mottar innskrivingsbrevet. Hvis du er reservert mot digital post, får du brevet i fysisk postkasse.

Foresatte til skolestartere må merke seg er at barnet må skrives inn på nærskolen selv om: 

  • du skal søke utsatt skolestart
  • du skal søke om skolebytte til en annen skole enn nærskolen
  • familien planlegger flytting for skolestart i august 2023
  • du har eller skal søke om opptak til spesialskole eller spesialgruppe 

Mer informasjon om innskriving og tildeling av skoleplass finner du på Oslo kommune sine sider.