Innskriving av barn født i 2013

Innskriving av barn født 2012

Finn ut hvilken skole ditt barn tilhører

Informasjon om tildeling av skoleplass