Informasjon til foresatte om nasjonale prøver

Elever arbeider i klasserom. (Foto: Heidi M. Skjebstad)

Høstens nasjonale prøver står nå for døren. Årstrinn 8 og 9 starter gjennomføringen mandag 11. september, mens 5. trinn starter 16. oktober. Foresatte kan ta kontakt med egen skole for nøyaktig informasjon om når prøvene gjennomføres.

Nasjonale prøver brukes til å vurdere og utvikle elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og faget engelsk. Prøvene i lesing og regning er ikke prøver i fagene norsk og matematikk, men i lesing og regning som grunnleggende ferdigheter på tvers av fag. Prøvene i engelsk måler blant annet leseforståelse, ordforråd og grammatikk.

Les mer om nasjonale prøver på Utdanningsdirektoratets nettsider