Hvordan er det å være ung i Oslo?

Jente i snø

Pga. at alle skoler nå er på rødt nivå (per 25. jan. 2021) er det besluttet å utsette oppstart av undersøkelsen til uke 10. Det blir tatt en ny vurdering etter vinterferien. 

Det er forskningsinstituttet NOVA ved OsloMet som gjennomfører spørreundersøkelsen Ung i Oslo 2021. Dette skjer i samarbeid med Oslo kommune.

Undersøkelsen foregår mens elevene er fysisk tilstede på skolen.

Hva handler spørsmålene om?

Spørsmålene handler om barn og unges hverdagsliv. Elevene får blant annet spørsmål om vennskap, familie, skole, nærmiljø, fritidsaktiviteter, mediebruk, mobbing, helse og trivsel. Barneskoleelever får et kortere spørreskjema tilpasset elevenes alder.

Alle svarene blir behandlet fortrolig av forskerne ved OsloMet. For elever fra 5. til 10. trinn er undersøkelsen helt anonym.

For at undersøkelsen skal ha størst mulig verdi, er det viktig at så mange elever som mulig deltar. Foresatte som ikke ønsker at barnet deres (under 18 år) skal delta på undersøkelsen må gi beskjed til elevens kontaktlærer innen 28. januar 2021.

Foresatte som ønsker å se hele spørreskjemaet kan bestille skjemaet hos NOVA.

Hva brukes resultatene til?

Undersøkelsen er en god mulighet for elever i alderen 10-19 år til å fortelle politikere, forskere og andre om hvordan det er å vokse opp i byen. Undersøkelsen er spesielt viktig nå når koronapandemien påvirker barn og unges hverdagsliv på måter som vi tidligere ikke har opplevd.

Resultatene gir de som jobber i kommunen og i bydelene kunnskap som kan gjøre byen enda bedre å vokse opp i. Dette blir brukt i utviklingen av tiltak og oppvekstpolitikk, og til forskning på barn og unge.

Mer om Ung i Oslo og å være ung i resten av landet

Les mer om Ung i Oslo-undersøkelsen på OsloMet sine nettsider.

Se hvordan det er å vokse opp i ulike steder i Norge: Finn Ungdata-tall for din kommune.