Hvor fornøyd er du med skolemiljøet?

Barn skriver.

Hva er foreldreundersøkelsen?

  • Foreldreundersøkelsen er en nettundersøkelse utarbeidet av Utdanningsdirektoratet 
  • Gjennomføres i Osloskolen fra 12. mars til 15. april 2018.

Hvem gjelder undersøkelsen for?

  • Foresatte til elever fra 1. trinn til og med Vg1 vil få invitasjon til å delta.

Hvordan kan du svare på foreldreundersøkelsen?

  • Én foresatt per elev vil få e-post og SMS med lenke til undersøkelsen. Undersøkelsen sendes ut av Utdanningsetaten; ikke av skolen din.
  • Har du flere barn, vil du få en svarlenke per barn.
  • Du kan svare med mobiltelefon, nettbrett eller PC.
  • Det vil ta ca. 5–-10 minutter å svare på undersøkelsen.

Hva spør vi om?

Undersøkelsen handler først og fremst om din oppfatning av ditt barns trygghet og trivsel, det vil si det psykososiale miljøet. Andre viktige tema er støtte fra lærer og samarbeidet mellom skolen og hjemmet.

Personvern

Alle svar fra Foreldreundersøkelsen blir behandlet konfidensielt. Det vil ikke være mulig å koble dine svar til deg eller ditt barn. Dine svar vil kun inngå i de samlede resultatene for skolen.

Foresattes tilbakemelding er viktig for at vi skal utvikle en enda bedre skole for alle.

Vi oppfordrer foresatte til å svare på undersøkelsen. Din tilbakemelding er viktig for oss!