Hva skjer når det ikke blir skriftlig eksamen?

Elever i klasserom

Regjeringen har bestemt at skriftlig eksamen for 10. trinn er avlyst. Dette betyr at det er standpunktkarakterer og karakter på muntlig eksamen som vil stå på vitnemålet ditt.

Mange er kanskje redd for at dette vil få konsekvenser for inntak til videregående, men dette har ingen konsekvens for inntaket. På vitnemålet er det flest standpunktkarakterer, og du kan lese mer om fastsetting av standpunktkarakterer i neste avsnitt.

Fastsetting av standpunkt

Skolene skal vurdere den samlede kompetansen du har ved avslutning av opplæringen i hvert fag. Du kan klage på standpunktkarakterene. Du vil få informasjon fra skolen om hvordan du eller dine foresatte kan klage på karakteren.

Hva er grunnlaget for vurderingen?

Grunnlaget for vurdering i fag er kompetansemålene i faget. Du trenger ikke å vise kompetanse i ett og ett kompetansemål. Lærerne samler informasjon om kompetansen din i ulike sammenhenger og situasjoner, og skal passe på at du får vise din fagkompetanse på flere og varierte måter. Læreren din skal fortelle deg hvordan du blir vurdert og hva som inngår i vurderingsgrunnlaget.

Lærerne dine kan få mye god informasjon om din kompetanse i fag med å snakke med deg. De kan se på hva du har vist at du kan underveis i skoleåret, men må passe på at standpunktkarakteren er basert på din helhetlige kompetanse. Derfor vil ofte situasjonene du møter mot slutten av opplæringen handle om å mestre utfordringer og se sammenhenger i faget som helhet.