Vær oppmerksom på hjernehinnebetennelse

En russ fra Ullensaker kommune er innlagt på Ahus med smittsom hjernehinnebetennelse. Den smittede har siste uken «rullet» med 3 russebusser. Russ eller andre som har vært på en av disse bussene de siste 8 dager oppfordres til å ta kontakt med nærmeste legevakt for forebyggende behandling.

De tre aktuelle russebussene er:

  • Club House fra Lørenskog
  • Castle Club fra Skedsmo
  • Manhatten fra Sørumsand

All russ bør være oppmerksomme på symptomene for hjernehinnebetennelse, og ta kontakt med lege dersom du får symptomer. 

De som har vært i konktakt med en som er smittet, bør ta forebyggende antibiotikabehandling tas så snart som mulig. Det er aldri for sent å få denne behandlingen. Russ som har vært med på de tre navngitte bussene de siste 8 dager bes derfor oppsøke lokal legevakt for å få forebyggende antibiotikabehandling.

Dersom noen opplever feber og dårlig almenntilstand oppfordres også disse til det å ta kontakt med legevakt - telefon 116117.

Bakterien bak smitten funnet

Det er klarlagt hvilken bakterietype som er årsak til sykdommen (serotype Y). Vaksinen som brukes i dag dekker denne bakterien, slik at dersom du er vaksinert, trenger du ikke ta kontakt med lege.

De som allerede har vært på en legevakt og fått behandling, vil bli oppringt og tilbudt gratis vaksine. 

Se informasjon fra Folkehelseinstituttet
Se informasjon fra Ullensaker kommune