Hallagerbakken vant den første FAU-prisen

FAU-prisen 2018

FAU-prisen er etablert av Oslo KFU for å hedre den betydelige frivillige innsatsen mange FAUer i Osloskolen legger ned. Tidenes første pris gikk til FAU ved Hallagerbakken skole for deres gode arbeid og innsats. Prisen ble delt ut av byråd for kunnskap og oppvekst, Inga Marte Thorkildsen. 

En rørt FAU-leder, Kathrine Sund-Henriksen, mottok prisen.  

Rektor Merete Mohn ved Hallagerbakken skole sier at prisen er en inspirasjon for videre arbeid.

- Som rektor opplever jeg at FAU sitt engasjement er et vesentlig bidrag til skolens arbeid med inkludering. Vi har fokus på å skape en vi-skole der alle er betydelige i fellesskapet. Uten FAU og deres bidrag ville dette arbeidet vært tyngre. Vi en den skolen i Oslo som ligger nederst på listen over mobbing på skolen. FAU har betydd og betyr mye for å oppnå slike resultater, sier Mohn. 

Juryen, som har bestått av tre representanter fra Oslo KFU og to representanter fra Utdanningsetaten, mener FAU på Hallagerbakken skole fortjener prisen på grunn av deres systematiske arbeid med skolemiljø og for å fremme et godt samarbeid som skaper samhold. 

FAU-prisen

"FAUs satsing er preget av en nyskapende tilnærming til samarbeid som fremmer et inkluderende og holdningsskapende skolemiljø, samt utgjør et velfungerende og strukturert FAU-arbeid. Juryen la vekt på at FAUs arbeid var rettet mot samarbeid med skolens ledelse og andre aktører som elevrådet og frivillige organisasjoner i nærmiljøet. Her ligger en langsiktig og helhetlig tilnærming til samarbeidet til grunn og som har bidratt til å snu en negativ utvikling, " står det i juryens begrunnelse.  

Prisens kriterier

Prisen skal tildeles et FAU som har utmerket seg i hvordan de evner å utvikle engasjement blant de foresatte og videre samarbeid med skolene. I samsvar med de spesifiserte priskriteriene innebærer det at FAU ved skolen har en:  

  • Virksomhet som fremmer et godt og inkluderende skole- og læringsmiljø for alle.  
  • Virksomhet som fremmer samarbeid med skolens ledelse, elevrådet, andre samarbeidsaktører fra for eksempel nærmiljø.
  • Virksomhet som skaper et strukturert og planmessig arbeid i FAU, eksempelvis som å sørge for at saker blir satt på agendaen, har gode møterutiner og valg av representanter.  
  •  Virksomhet som skaper åpne og inkluderende sosiale aktiviteter for elevene og foreldrene.