Hovedseksjon

Høyeste karaktersnitt i Oslo noensinne

Lærer og elev

–  Dette er hyggelige tall, og viser at lærerne har jobbet hardt og vært kreative for å sikre at elevene har fått vist sin kompetanse på flere og varierte måter denne våren. De har blant annet brukt foto, video, lydopptak og samtaler om innleveringer fra hjemmeskoletiden, sier utdanningsdirektør Marte Gerhardsen.

I de aller fleste fellesfagene har snittet av standpunktkarakterene økt med 0,1 karakterpoeng sammenlignet med i fjor. Det er kun fagene kunst og håndverk og musikk som ligger på samme snitt som i fjor.

Standpunktkarakterer for offentlige skoler i Oslo

Fag

2018-2019

2019-2020

Engelsk skriftlig

4,2

4,3

Engelsk muntlig

4,5

4,6

Fordypning i engelsk 

4,1

4,2

Kunst og håndverk 

4,5

4,6

Kroppsøving 

4,7

4,8

Matematikk 

3,9

4

Mat og helse 

4,7

4,7

Musikk 

4,6

4,6

Naturfag 

4,2

4,4

Norsk hovedmål skriftlig

3,9

4,1

Norsk sidemål skriftlig

4

4,1

Norsk muntlig

4,4

4,5

KRLE

4,4

4,5

Samfunnsfag

4,5

4,6

Kilde: udir.no/statistikk

Om tallene

På grunn av koronasituasjonen våren 2020, ble alle eksamener for elever i grunnskolen avlyst. Årets grunnskolepoeng er dermed kun basert på standpunktkarakterer, og skiller seg dermed fra tidligere år.

Vi skal undersøke årets tall nærmere, men avlyste eksamener og utsatt frist for fastsetting av standpunktkarakterer kan ha bidratt til økningen.

Les mer og finn tallene på udir.no.