Hovedseksjon

Gratulerer med gode eksamensresultater!

Elever jobber med skolearbeid

De foreløpige resultatene for årets grunnskoleeksamen viser at Oslos 10. trinnselever har fått best resultater av alle fylker i landet på engelsk, norsk hovedmål og matematikk. I norsk sidemål er det kun elevene i Sogn og Fjordane som har fått bedre snittkarakter. Den foreløpige statistikken viser resultater før eventuelle klager.

Elevene har hatt fremgang i 2017 i alle fag unntatt norsk sidemål, siden 2016.

-          Jeg syns det er spesielt bra at så mange skoler over hele byen har fremgang i matematikk. Det har skolene arbeidet særlig godt med i flere år, og regning er ofte avgjørende for om eleven fullfører og består videregående opplæring, og klarer seg godt videre i livet, sier direktør Astrid Søgnen 

Svært mange skoler i Oslo har fremgang. I matematikk fikk 129 av de 1618 elevene som var oppe til eksamen karakteren 6, og de gode karakterene er spredt over hele byen.   På Engebråten skole fikk 31 prosent av elevene karakteren 6, mens 27 prosent fikk karakteren 5.

-          For oss er det mest interessante at skolen bruker mye ressurser på de som ligger på det laveste nivået. Det er mange som går fra 2 til 3 på karakterskalaen. Det krever svært mye av en elev å gå fra 5 til 6. Men å gå fra 2 til 3 er en bragd, sier matematikklærer Gro Ludvigsen på Engebråten skole til NRK.

Utdanningsetaten gratulerer Oslos elever, lærere og skoleledere med årets grunnskoleeksamen!

 

Resultater for alle fylker kan leses her