Gratis skolefrukt på ungdomstrinnet

Skolefrukt til alle elever på ungdomstrinnet.

Gratis skolefrukt er et tiltak som skal bidra til at ungdom får bedre matvaner både på kort og lang sikt. Frukt og grønt i løpet av skoledagen kan også bidra positivt til ungdommenes energinivå og gi bedre forutsetning for læring.

Det er byrådet som har besluttet å innføre gratis skolefrukt i Oslo fra 2019 som et folkehelsetiltak. Tiltaket har fått tilslutning i bystyret.

På Ris skole fikk elevene i klasse 10 B besøk av helsebyråd Tone Tellevik Dahl og skolebyråd Inga Marte Thorkildsen på den første dagen de fikk utlevert skolefrukt. 

Opplysningskontoret for frukt og grønt opplyser at en ny undersøkelse viser at kun 46 % av ungdomsskoleelevene lager matpakke selv, og 51 % av guttene på ungdomsskolen har ikke med seg frukt eller grønt i matpakken eller skolesekken.

– Gratis skolefrukt er et viktig virkemiddel for å fremme folkehelse og utjevne sosiale forskjeller, sier Tore Angelsen, prosjektleder for skolefruktordningen i Opplysningskontoret for frukt og grønt.

Elevrådslederne  Olivia Solli og Viana Torkzad er positive til at ordningen med gratis skolefrukt.

Det er den enkelte skole som selv bestiller skolefrukten og utvalget vil variere med hvilken sesong det er. Eple, pære, appelsin, banan, kiwi, nektarin og klementin er de vanligste sortene frukt som tilbys. Av grønnsaker tilbys hovedsaklig gulrot.

10B fikk besøk av to av Oslos byråder.
Byråd Inga Marte delte ut skolefrukt.