Fraværet går kraftig ned i Oslo

Fravær

Den største nedgangen i fravær ser vi på yrkesfag. Dette viser de endelige fraværstallene for skoleåret 2016/2017 som nå er publisert i Utdanningsdirektoratets Statistikkportal.

I skoleårene 2014/2015 og 2015/2016 var medianfraværet i Oslo på henholdsvis 7 dager og 17 timer og 7 dager og 18 timer. I skoleåret 2016/2017 har fraværet sunket til 3 dager og 14 timer. Med andre ord er dagsfraværet mer enn halvert, mens også timefraværet har gått ned.

Se oversikt over fravær på de enkelte videregående skolene i Oslo her

Du kan lese mer om fraværsstatistikken på Utdanningsdirektoratets nettside