Hovedseksjon

Første inntak til videregående skoler i Oslo skoleåret 2022-2023

Elever i gang

Svare på tilbudet – svarfrist 17. juli

Alle som har søkt må nå logge seg på vigo.no med MinID for å se resultatet av inntaket og registrere svaret sitt. Svarfristen er 17. juli. Søkere som har oppgitt gyldig mobiltelefonnummer og/eller e-postadresse i søknaden fikk en påminnelse 6. juli om å logge seg inn. Det er ikke nødvendig å ha mottatt SMS/e-post for å se inntaksresultatet og svare på tilbudet.

Søkerne må svare ja eller nei. Søkere som har fått tilbud både om plass og venteliste må svare på begge deler. Blankt svar tolkes som nei. De som ikke svarer innen fristen, og heller ikke har registrert forhåndssvar, mister tilbudet og mister også muligheten til å stå på venteliste på sine høyere ønsker om programområder og skoler. Utdanningsetaten anbefaler søkerne å ta en utskrift av kvitteringsbildet.

På vilbli.no finner du viktig informasjon om inntaket. Viktig: Velg Oslo som fylke.
Les mer om:

Inntakstallene

Du finner mer informasjon om inntaket på Oslo kommunes nettsider.