Hovedseksjon

Inntak til videregående er klart

Elever i gang

Slik svarer du på tilbudet

Alle som har søkt må nå logge seg på vigo.no med MinID for å se resultatet av inntaket og registrere svaret sitt. Alle som har oppgitt gyldig mobiltelefonnummer og/eller e-postadresse i søknaden sin, får en påminnelse 2. juli om at inntaket er klart. Det er ikke nødvendig å ha mottatt SMS/e-post for å se inntaksresultatet og svare på tilbudet.

Søkerne må svare ja eller nei. Blankt svar tolkes som nei. Utdanningsetaten anbefaler søkerne å ta en utskrift av kvitteringsbildet.

Svarfrist 11. juli

Du må svare på tilbud om plass og/eller venteliste innen 11. juli. Dersom du ikke svarer og heller ikke har registrert forhåndssvar, vil dette bli oppfattet som om du ikke ønsker skoleplass. Du mister derfor tilbudet og mister også muligheten til å stå på venteliste til dine høyere ønsker om programområder og skoler.

Mer informasjon på vilbli.no

oslo.vilbli.no finner du viktig informasjon om inntaket, som 

Inntakstallene

Du finner mer informasjon om inntaket på Oslo kommunes nettsider.