Første inntak til videregående skoler i Oslo skoleåret 2017/2018 er nå klart!

Tre videregåendeskoleelever

 Alle som har søkt må nå logge seg på vigo.no med MinID for å se resultatet av inntaket og registrere svaret sitt. Alle som har oppgitt gyldig mobiltelefonnummer og/eller e-postadresse på søknaden sin, får en påminnelse 5. juli om at inntaket er klart.

Svarfristen er 15. juli. Dersom du ikke svarer og heller ikke har registrert forhåndssvar, vil dette bli oppfattet som om du ikke ønsker skoleplass. Du mister derfor tilbudet og mister også muligheten til å stå på venteliste til dine høyere ønsker om programområder og skoler.

På oslo.vilbli.no finner du viktig informasjon om inntaket. Les mer om: