Hovedseksjon

Forslag til nye inntaksområder ved 29 osloskoler

Barn som leker i skolegård.

Flere av endringene kommer som følge av at det må opprettes inntaksområder for fire nye skoler med barnetrinn: Fernanda Nissens skole, Haugenstua skole, Nordseter skoler og Vollebekk skole. De tre førstnevnte skolene åpner med barnetrinn neste skoleår, mens Vollebekk skole åpner til skolestart 2017. Når disse skolene får opprettet nye inntaksområder vil det også påvirke naboskoler.

Utdanningsetatens mål er at flest mulig av elevene skal få skoleplass ved den skolen som ligger i inntaksområdet de tilhører. Det er elevtallsveksten i Oslo, spesielt i enkelte bydeler, og bygging av nye skoler, som gjør at endringen av skolegrensene er nødvendige. Utdanningsetaten går hvert år gjennom inntaksområdene ved byens grunnskoler, for å sikre at det blir plass til alle 6-åringene som skal begynne på skolen kommende høst. Flytting før skolestart kan likevel gjøre at noen barn må henvises til en annen skole.

 

29 skoler berøres

Til sammen er det i år blir det foreslått endringer i inntaksområder for 25 av Oslos grunnskoler med barnetrinn, samt de fire nye skolene med barnetrinn. Altså berøres til sammen 29 grunnskoler. Forslagene er tilpasset antall førskolebarn i inntaksområder basert på uttrekk fra Det sentrale folkeregisteret.

Pr. august 2015 bodde det 7955 førskolebarn i Oslo. Av disse blir 408 berørt av de foreslåtte endringene.

Her kan du se en presentasjon av endringene (PDF)
NB: Kartene kan inneholde enkelte unøyaktigheter.

Følgende 29 skoler blir berørt av det fremlagte forslaget:

 • Bekkelaget skole
 • Bjørndal skole
 • Disen skole
 • Fernanda Nissens skole*
 • Godlia skole
 • Haugenstua skole*
 • Høybråten skole
 • Huseby skole
 • Karlsrud skole
 • Kastellet skole
 • Lambertseter skole
 • Linderud skole
 • Lysejordet skole
 • Løren skole
 • Majorstuen skole
 • Manglerud skole
 • Marienlyst skole
 • Munkerud skole
 • Nordpolen skole
 • Nordseter skole*
 • Nordstrand skole
 • Refstad skole
 • Seterbråten skole
 • Stig skole
 • Stovner skole
 • Trasop skole
 • Vollebekk skole*
 • Østensjø skole
 • Årvoll skole

*Nye skoler med barnetrinn er markert med stjerne.

 

På høring i fire uker

Forslagene til nye inntaksområder skal nå behandles i de berørte skolenes driftsstyrer og FAU innen høringsfristens utløp 23. oktober. Beslutningen tas av Utdanningsetaten 6. november. Foresatte og andre oppfordres til å gi sine innspill gjennom FAU.
Skolene vil selv sende ut invitasjon til innskriving for barn født i 2010. Barna møter vanligvis til innskriving ved sin bostedsskole i løpet av desember. Hver skole fastsetter selv tidspunkt for innskrivingen. Dag og tid kan derfor variere fra skole til skole.

Ved eventuelle spørsmål angående de nye inntaksområdene, kan Utdanningsetaten kontaktes på følgende telefonnummer 47 90 41 83.