Forslag til ny skoletilhørighet for Hasle skole på ungdomstrinnet til skolestart 2019

Teglverket skole.

Høringsinnspill kan sendes til postmottak@ude.oslo.kommune.no Høringsfrist er 30. oktober.

 Endring av skoletilhørighet for Hasle skole på ungdomstrinnet – høringsdokument (PDF)