Florø-skole til Oslo for å bli inspirert

Besøk på Nordtvet skole

På Nordtvet skole fortalte rektor Katrine Sølvberg om skolens elevsammensetning og om deres språklige utfordringer. Skolen har fokus på elevenes språkutvikling og jobber systematisk for at elevene skal mestre både fag og grunnleggende ferdigheter. Skolen har også gode rutiner for oppfølging av den enkelte elev. – Vi er veldig opptatt av enkeltelevenes utvikling, sier rektor.

Elevene presterer godt ut fra sine forutsetninger

75 prosent av elevene på Nordtvet skole har minoritetsspråklig bakgrunn, og over 30 prosent av disse har vedtak om særskilt norskopplæring. - Elevgruppen vår presterer godt på nasjonale prøver i 8. klasse til tross for et veldig svakt utgangspunkt i 1. klasse. Det skjer en positiv utvikling disse årene som blir synlig rundt mellomtrinnet.  Det er svært motiverende for oss å se at skolens innsats kompenserer for elevenes lave utgangspunkt, sier Katrine Sølvberg.

Samarbeidet mellom skole og barnehage

Florø-lærerne fikk også besøke Flaen barnehage som jobber aktivt med barnas språkutvikling. Barnehagen bruker programmet SPROFF (språkoffensiv for førskolebarn) som retter seg mot minoritetsspråklige barn som går siste året i barnehagen.  Fokuset på språkopplæring må starte allerede før skolestart. Vi har et tett samarbeid med barnehagene. Vi kartlegger språklige utfordringer og følger opp disse så tidlig som mulig, sier rektor Sølvberg.

Besøk på Nordtvet

May-Rita Hasfjord er leselærer på 1. og 2. trinn på Nordtvet skole. Her viser hun frem et språkkurs.

Systematisert og målrettet språkopplæring

Inspektør på Torvmyrane skule i Florø Sissel Bergkvam Østrem lar seg imponere av systematikken i Osloskolens språkopplæring, og ser fordelen av å være en del av et stort skolenettverk. - Det blir en litt annen skala hos oss, men mange av utfordringene er de samme. Vi ønsker å se på muligheten for mer systematisering og bedre utnytting av ressurser på skolen vår, sier hun.

- I flere år har vi jobbet med mange ulike tiltak og programmer for å løfte de svakeste elevene. Nå evaluerer vi hvilke programmer som har hatt best effekt for å se hva vi skal gjøre mer av og hva vi ikke skal bruke ressurser på. Vi er også opptatt av læringsstøttende aktiviteter i Aktivitetsskolen, for eksempel lesing og språkstimulerende lek. Elevene tilbringer mange timer der, sier Katrine Sølvberg. - Denne tiden må vi utnytte.

Torvmyrane skule

  • Barneskole 1. til 7. trinn
  • Egen gruppe for minoritetsspråklege elever
  • Totalt ca. 170 barn
  • Integrert barnehage med ca. 80 barn
  • Skolefritidsordning
Drawing of a city