Flere fullfører og består videregående opplæring i Oslo

Elever som jobber med PC

Høsten 2012 begynte om lag 5 500 elever på videregående skole i Oslo. Fem år senere hadde 78,8 prosent fullført og bestått videregående opplæring, viser tall fra SSB. Sammenlignet med 2011-kullet er dette er en økning på mer enn 2 prosentpoeng.

– Det er bare å glede seg over at stadig flere fullfører og består videregående opplæring. Det betyr at enda flere elever har et godt grunnlag å ta videre utdanning eller få jobb. Dette handler om deres fremtid og livskvalitet, sier Astrid Søgnen, Utdanningsdirektør i Oslo.

Flere enn landsgjennomsnittet – solid fremgang

Det er kun Akershus som kan vise til bedre gjennomføringstall enn Oslo, med 80,4 prosent fullført og bestått. Landsgjennomsnittet for å fullføre og bestå videregående er på 74,4 prosent.

For 15 år siden var andelen som fullførte og bestod videregående i Oslo, 65 prosent. Siden den gang har stadig flere klart seg gjennom videregående skole.  

– Skolene arbeider stadig mer elevrettet og systematisk med undervisning og oppfølging. Elevene som skal starte i videregående til høsten, kan glede seg over at de møter en skole som er bedre enn før. Rektor kjenner elevene og vet hvordan det går med dem, lærerne følger opp de som trenger ekstra bistand, pedagogikken har utviklet seg, og dette systematiske arbeidet med elevene gjør at flere klarer seg gjennom.

– Den positive utviklingen er ikke tilfeldig, sier Søgnen, som takker skolelederne, lærere og andre ansatte på skolene, som bidrar til at flere elever kvalifiserer seg og lykkes i utdanningen.

Særlig økning på yrkesfag

Det er særlig på yrkesfag at flere fullfører og består. 61,2 prosent av 2012-yrkesfagkullet fullførte og bestod videregående opplæring. Det er en økning på 2,2 prosentpoeng sammenlignet med 2011-kullet. Oslo ligger godt over landsgjennomsnittet på 60,3 prosent.

Ser vi på prosentandelen av elever som fullførte yrkesfag på normert tid, er det over 4 prosent flere som fullførte og bestod i år enn i fjor, og 4,5 prosent mer enn landsgjennomsnittet for i år.  

Økning også for studieforberedende

Også når det gjelder studieforberedende, er det en økning i antall elever som fullfører og består.  Av de nesten 4 000 som begynte på et studieforberedende utdanningsprogram høsten 2012, hadde 85,5 prosent fullført og bestått 5 år senere. 

 

2011

2012

Hele landet

73

74,4

01 Østfold

70,6

72,5

02 Akershus

79,2

80,4

03 Oslo

76,7

78,8

04 Hedmark

70,6

73,4

05 Oppland

71,6

74,4

06 Buskerud

73,2

74,3

07 Vestfold

72,6

75

08 Telemark

75

75,2

09 Aust-Agder

71,8

73

10 Vest-Agder

75,4

76,8

11 Rogaland

74,8

77

12 Hordaland

73,2

74,7

14 Sogn og Fjordane

78,6

77,6

15 Møre og Romsdal

75,6

76

16 Sør-Trøndelag (-2017)

72,2

74,1

17 Nord-Trøndelag (-2017)

73,3

74,7

18 Nordland

66,5

67,8

19 Troms - Romsa

66,5

68,9

20 Finnmark - Finnmárku

64,3

62,2