Jakter på læreplasser

Abdala er lærling i Utdanningsetaten

– Jeg startet tidlig med å sende cv og søknad til godkjente lærebedrifter, og fikk til slutt napp hos Utdanningsetaten. Jeg jeg ble innkalt til intervju, og fikk læreplass. Jeg fant annonser både på facebooksiden "Læreplass i Oslo" i tillegg til annonser på Finn.no og Nav, forteller Abdala Adam Osman.

– Hva gjorde at du fikk læreplass her?

– Jeg hadde greie karakterer og lite fravær. Det ble avgjørende for at jeg fikk læreplassen.

– Har du noen tips til andre som søker læreplass?

– Ja! Hold fraværet ditt så lavt som mulig, start søkingen allerede i januar og bestå i programfag. Bedriftene spør gjerne om karakterer. Bruk karakterutskriften du fikk til jul, og selg deg inn med de. Vitnemålet kan du ettersende når det er på plass til sommeren.    

– Har du noen tanker om hva du skal gjøre etter du har bestått fagprøven?

– Planen min er å søke jobb innenfor det yrket jeg utdanner meg til. Jeg har også planer om å studere på deltid.

Etter intervjuet drar Abdala videre til Oslo Handelsgymnasium for å snakke med Vg2-elever i Salg, service og sikkerhet om det å være lærlinger, og gi de noen tips til hvordan de skal skaffe seg læreplass.

Formidling av læreplass 

Avdeling for fagopplæring i Utdanningsetaten opplyser at søkere til læreplass formidles hele året, men aktivitetsnivået er høyest, og flest lærekontrakter signeres, i perioden fra mars til oktober. Innsatsen rundt formidling til læreplass starter allerede på Vg1. Mange av de yrkesfaglige videregående skolene får besøk av veilederne i avd. for fagopplæring i tillegg til opplæringskontor og bedrifter. Det gis informasjon om hva som kreves av elevene for å få læreplass etter Vg2. Året etter intensiveres besøkene med mål om at alle Vg2-klassene skal besøkes. De yrkesfaglige skolenes organisering av yrkesfaglig fordypning (YFF) fører til at en stor andel av elevene skaffer seg læreplass når de er ute i bedrift. Avdeling for fagopplæring har tett dialog med skolene om YFF. Det er utarbeidet en Oslostandard for YFF i flere av utdanningsprogrammene.  

"Jakten på læreplass" 

Den årlige kampanjen "Jakten på læreplass" starter opp i forkant av søknadsfristen med hovedfokus på at elevene må søke direkte til bedrifter, i tillegg til å registrere seg i Vigo. Kampanjen består av en presentasjon som sendes ut til alle avdelingsledere på de yrkesfaglige videregående skolene med hensikt at kontaktlærer presenterer i en skoletime. Presentasjonen beskriver hvordan elevene bør gå frem for å skaffe seg en læreplass. Skolens tilrettelegging og støtte til elevene i søkeprosessen er svært viktig for at elevene lykkes.  

I tillegg til presentasjonen sendes det ut plakater, flyers, materiell til infoskjermer på skolenemikrolæring på sms og annonser i sosiale medier. Avd. for fagopplæring har også noen "stunt" i utvalgte skolers fellesområder. 

Rundt søknadsfristen til videregående opplæring 1. mars lyses det ut en del ledige læreplasser på blant annet Finn.no og Nav. På facebooksiden "Læreplass i Oslo" samles og publiseres alle annonsene som legges ut på disse sidene, slik at søkerne får enkel tilgang til dem. 

Oppfølging og lærebedriftrekruttering  

Etter søknadsfristen 1. mars starter arbeidet med kartlegging og oppfølging av hver enkelt søker. Avdeling for fagopplæring har en veileder for hvert av de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Veiledernes hovedoppgaver er å godkjenne og rekruttere nye lærebedrifter, følge opp søkere til læreplass, delta i de yrkesfaglige nettverkene samt å følge opp lærlinger, lærebedrifter og opplæringskontor i alle godkjente lærefag i Oslo. 

Samling for søkere til læreplass arrangeres i august. Alle søkere som på dette tidspunktet står uten et tilbud inviteres til samlingene. Her får de tips om hvordan de bør fortsette arbeidet med å skaffe seg en læreplass. På flere av møtene får søkerne møte aktuelle bedrifter og opplæringskontor hvor målet er et intervju i første omgang, og en læreplass på sikt. Søkerne får også informasjon om hvilke rettigheter de har, og hvordan de vil bli fulgt opp videre.  Etter samlingene settes kvalifiseringskurset i gangSøkere som melder interesse for kurset møter opp på Kuben videregående skole i begynnelsen av september. Kurset arrangeres i samarbeid med en ekstern aktør, og har fullt fokus på å spisse CV og søknad, intervjutrening, karriereveiledning, kartlegging og aktiv søking mot lærebedrifter. 

Læreplassgaranti 

flere fag gis det læreplassgaranti. Søkerne er dermed garantert læreplass hvis de oppfyller visse kriterier. Det jobbes med å få på plass avtaler for flere fag. Samarbeidsavtalene er inngått mellom Utdanningsetaten og opplæringskontor eller bransjeorganisasjoner innen de ulike utdanningsprogrammene.  Søkere som har lovfesta rett til opplæring etter opplæringslova § 3-1, men ikke får tilbud om læreplass, har rett til inntak i et programområde på Vg3 som bygger på det programområdet på Vg2, som søkeren har gjennomført. Dette kalles alternativt Vg3 fagopplæring i skole. Tilbudet varer normalt i ett år fra oppstartssdato. Opplæringen gjennomføres på en videregående skole, med praksis i bedrift der det er mulig. Opplæringen følger læreplanen for Vg3 i bedrift i det aktuelle faget.