Engebråtenlærer tildeles Holmboeprisen

Skage Hansen

– Han har utmerket seg gjennom en matematikkundervisning som motiverer og engasjerer alle elevene i klasserommet. Skage evner å favne alle elever uansett hvilken faglig matematikkbakgrunn de kommer fra. Han er inspirerende, og elevene hans oppnår svært gode faglige resultater, sier Antonella Zanna Munthe-Kaas, fungerende leder i Norsk matematikkråd.

På Engebråten skole var hele personalet samlet da kunngjøringen fant sted. Hovedpersonen selv visste ingenting i forkant av kunngjøringen. Hansen legger ikke skjul på at det er stas å vinne prisen. 

– Det er veldig hyggelig å vinne prisen, sier han.

– Denne prisen henger veldig høyt, og jeg har håpet at jeg en dag skulle få den, sier den engasjerte matematikklæreren. 

Prisen på 100.000 kroner, som deles mellom prisvinneren og skolen, overrekkes på Oslo katedralskole 23. mai av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Mange gratulasjoner

Hansen får gratulasjon fra kunnskaps- og integreringsministeren.

– Jeg vil gratulere Skage Hansen med Holmboeprisen 2018. Inspirerende og dyktige lærere som både løfter de som strever med matematikk, og hjelper mattesmarte elever videre, trenger vi flere av. Jeg håper mange vil la seg inspirere av undervisningsopplegget til Skage, sier Sanner.

Rektor Marit Sesseng ved Engebråten skole skryter av Hansen.

– Denne prisen er veldig fortjent, sier hun.

Sesseng beskriver en lærer som brenner for faget og for elevene, og som gjerne jobber ekstra. 

– Det er to ting som får Skage i ekstase. Det er vanskelige matematikkoppgaver og når elever klarer å løse vanskelige matematikkoppgaver. Jeg er glad for at vi har deg på Engebråten. Du er unik, sier Sesseng. 

Områdedirektør Petter Hagen skryter også. 

– Din dedikasjon for faget er til inspirasjon for mange, ikke bare på Engebråten eller i Oslo, men i hele landet, sier Hagen.

Engebråtenmodellen i matematikk

Engebråten skole er kjent for sitt gode realfagsmiljø, og Hansen har med sine kreative og faglig funderte undervisningsideer løftet matematikkundervisningen til et høyere nivå. Holmboekomiteen trekker fram at Hansen, sammen med kollegaer, har vært en viktig bidragsyter bidragsyter i utviklingen av Engebråten skoles modell for matematikkundervisning, med fokus på dybdelæring og anvendelser av matematikk. 

"Skage evner å gjøre matematikkundervisningen lystbetont og spennende for elevene. Han har blitt kjent for sine fantastiske resultater når det gjelder elever med høy måloppnåelse i matematikk. Mange av Skages elever tar matematikk på et høyere nivå enn på trinnet de hører til, og de får toppresultater i matematikk også her. Disse oppsiktsvekkende resultatene har gjort at han ved flere anledninger har vært omtalt i media, både i avisartikler og i fjernsynsinnslag. Han utmerker seg ved å engasjere, utfordre og ta vare på elevene som har lyst til å satse," skriver komiteen videre. 

Her kan du lese hva Holmboekomiteen skriver om årets prisvinner. 

Munthe-Kaas sier at det er viktig for matematikkrådet at vinnerne fortsetter å jobbe som lærere. Hansen sier det er ingen fare for at han finner på noe annet med det første.

– Jeg gleder meg som et barn til å ha matematikkundervisning, sier han. 

Skage Hansen
Skage Hansen
Skage Hansen