Elever med mange ideer for en enda bedre skolehverdag

Engasjerte elever på Granstangen skole.

– Det er veldig gøy og interessant å være her. Vi ser hva andre skoler tilbyr og gjør for sine elever, og får tatt med inspirasjon tilbake til vår skole, forteller Winta, som er elevrådsleder på Granstangen skole.  

Sammen med elever fra sin egen og 13 andre ungdomsskoler i prosjektet U22 deltar hun på elevkonferansen. U22 er et prosjekt som skal bidra til økt motivasjon og bedre læring for elevene, og økt kunnskap om metoder og organisering av opplæringen på ungdomstrinnet.  
Dagen startet med at elevene viste film og fortalte litt om hva de har gjort på egen skole siden sist, da elevene fikk penger som skulle bidra til å skape en varmere og tryggere ungdomsskole.  
På Granstangen skole har de brukt penger de har fått på blant annet sosiale kvelder, billigere og mer variert mat i skolens kantine og et jobbsmakkurs.  
– Det var veldig bra at vi fikk de pengene. Det gjorde at vi fikk muligheter vi ikke har hatt før, og vi kunne bruke pengene på det vi elevene ønsket og mente var viktig, forteller Winta.  
 

Hva ønsker elevene?

På elevkonferansen fikk elevene mulighet til å fortelle om hvordan de opplever eget skole- og læringsmiljø. Byråd Inga Marte Thorkildsen mener elevkonferansen er veldig viktig.  
– Det er viktig for oss å høre på dere. Dere sitter med masse kunnskap vi ikke har. Det er dere som vet hvordan det er å være elever på skolen, og derfor må vi spørre dere, sa Thorkildsen til elevene.  


Under konferansen reflekterte elevene rundt følgende spørsmål - fordelt på tre økter: 

  • Hvordan sikre gode relasjoner mellom lærere og elever? 
  • Hvordan kan vi sørge for et trygt og inkluderende læringsmiljø der alle trives på skolen? 
  • Hvordan kan vi sørge for at alle elever blir mer motiverte for å gå på skolen? 

Blant noen av innspillene som kom på det sistespørsmål var varierte timer, ikke bare teori, mestringsfølelse - støttende foreldre og venner, elever må ha innflytelse på skoletimer og opplegg, mer praksis, når læreren engasjerer seg i faget og liker hva den gjør, når man kan dele meninger og jobbe med andre elever, vite hvorfor det er viktig å lære. I tillegg mener elevene at bedre tilbakemeldinger, varierte og kreative timer og at læren må vise at han/hun bryr seg om elevene. Se flere av innspillene i faktaboksen.

                                                     

Helt til slutt fikk elevene utdelt en ny sjekk på 50.000 kroner til hver skole. De pengen skal bidra til å gjøre de 14 ungdomsskolene enda varmere og tryggere. Elevene skrev også ned tre tiltak de ønsker å bruke pengene på.  
– Jeg ønsker meg flere sitteplasser rundt på skolen, sier Mohamed fra 9. trinn på Apalløkka skole.  


– Hvordan har det vært å være her i dag? 

– Det har vært veldig gøy. Det er fint å få vite hva andre elever også tenker om skolen, sier han.  

Både Mohamed fra Apalløkka og Winta fra Granstangen skryter av sine egne skoler.  

– Vi har et  veldig bra sosialt miljø, sier Winta.

Dagens konferansierer var også elever ved U22-skoler. Jakob, Trym, Vy og Karine var fornøyde med dagen. 

– Det er fint å kunne hjelpe andre elever til å reflektere, mener Vy. 

I tillegg til Apalløkka og Granstangen deltar også Bjørnholt, Ellingsrud, Frydenberg, Haugerud, Hauketo, Holmlia, Jordal, Lofsrud, Skullerud, Sofienberg, Stasjonsfjellet og Tokerud i U22.