Elever med mange ideer for en enda bedre skolehverdag

Engasjerte elever på Granstangen skole.

– Det er veldig gøy og interessant å være her. Vi ser hva andre skoler tilbyr og gjør for sine elever, og får tatt med inspirasjon tilbake til vår skole, forteller Winta, som er elevrådsleder på Granstangen skole.  

Sammen med elever fra sin egen og 13 andre ungdomsskoler i prosjektet U22 deltar hun på elevkonferansen. U22 er et prosjekt som skal bidra til økt motivasjon og bedre læring for elevene, og økt kunnskap om metoder og organisering av opplæringen på ungdomstrinnet.  
Dagen startet med at elevene viste film og fortalte litt om hva de har gjort på egen skole siden sist, da elevene fikk penger som skulle bidra til å skape en varmere og tryggere ungdomsskole.  
På Granstangen skole har de brukt penger de har fått på blant annet sosiale kvelder, billigere og mer variert mat i skolens kantine og et jobbsmakkurs.  
– Det var veldig bra at vi fikk de pengene. Det gjorde at vi fikk muligheter vi ikke har hatt før, og vi kunne bruke pengene på det vi elevene ønsket og mente var viktig, forteller Winta.  
 

Hva ønsker elevene?

På elevkonferansen fikk elevene mulighet til å fortelle om hvordan de opplever eget skole- og læringsmiljø. Byråd Inga Marte Thorkildsen mener elevkonferansen er veldig viktig.  
– Det er viktig for oss å høre på dere. Dere sitter med masse kunnskap vi ikke har. Det er dere som vet hvordan det er å være elever på skolen, og derfor må vi spørre dere, sa Thorkildsen til elevene.  


Under konferansen reflekterte elevene rundt følgende spørsmål - fordelt på tre økter: 

 • Hvordan sikre gode relasjoner mellom lærere og elever? 
 • Hvordan kan vi sørge for et trygt og inkluderende læringsmiljø der alle trives på skolen? 
 • Hvordan kan vi sørge for at alle elever blir mer motiverte for å gå på skolen? 

Blant noen av innspillene som kom på det sistespørsmål var varierte timer, ikke bare teori, mestringsfølelse - støttende foreldre og venner, elever må ha innflytelse på skoletimer og opplegg, mer praksis, når læreren engasjerer seg i faget og liker hva den gjør, når man kan dele meninger og jobbe med andre elever, vite hvorfor det er viktig å lære. I tillegg mener elevene at bedre tilbakemeldinger, varierte og kreative timer og at læren må vise at han/hun bryr seg om elevene. Se flere av innspillene i faktaboksen.

                                                     

Helt til slutt fikk elevene utdelt en ny sjekk på 50.000 kroner til hver skole. De pengen skal bidra til å gjøre de 14 ungdomsskolene enda varmere og tryggere. Elevene skrev også ned tre tiltak de ønsker å bruke pengene på.  
– Jeg ønsker meg flere sitteplasser rundt på skolen, sier Mohamed fra 9. trinn på Apalløkka skole.  


– Hvordan har det vært å være her i dag? 

– Det har vært veldig gøy. Det er fint å få vite hva andre elever også tenker om skolen, sier han.  

Både Mohamed fra Apalløkka og Winta fra Granstangen skryter av sine egne skoler.  

– Vi har et  veldig bra sosialt miljø, sier Winta.

Dagens konferansierer var også elever ved U22-skoler. Jakob, Trym, Vy og Karine var fornøyde med dagen. 

– Det er fint å kunne hjelpe andre elever til å reflektere, mener Vy. 

I tillegg til Apalløkka og Granstangen deltar også Bjørnholt, Ellingsrud, Frydenberg, Haugerud, Hauketo, Holmlia, Jordal, Lofsrud, Skullerud, Sofienberg, Stasjonsfjellet og Tokerud i U22.

 

Motivasjon og læringslyst

Hva skal til for at du skal ha lyst til å komme på skolen og ha lyst til å lære?

Dette svarte elevene:

 • Varierte timer
 • At en bryr seg
 • Ikke nynorsk
 • Skoleturer
 • Ikke bare teori i timene
 • Mestringsfølelse – støttende foreldre og venner
 • Elevene må ha innflytelse på skoletimene og opplegg
 • Mer praksis (minst en praksistime for hvert tema)
 • Lærerne må ha motivasjon til å lære bort
 • Elevene må gi tilbakemelding om opplegg og læremetoder
 • Å lære på en måte alle kan like
 • Å lære mer brukbare ting for fremtiden (f.eks. økonomi)
 • Når læreren engasjerer seg i faget og liker hva den gjør
 • Når man kan dele meninger og jobbe sammen med andre elever
 • Når vi lærer nyttige og spennende ting som kommer til å hjelpe oss i framtiden
 • Gode forhold til lærerne
 • Arrangementer med andre klasser som ikke er fagrelatert
 • Vite hvorfor det er viktig å lære
 • To lærere i hver time
 • At lærerne får oppmerksomheten til elevene på en god måte
 • Mer praktisk
 •  Variasjon i hverdagen
 • Godt forhold til lærere
 • Varm velkomst på morgenen, gjerne av rektor/lærere
 • Å få noe ut av timene
 • At folk rundt meg gir meg gode råd og bryr seg
 • Ny dag, nye muligheter
 • Engasjerte lærere!
 • Et godt skolemiljø
 • Utfordringer!
 • Gode og trygge klassemiljø
 • Utfordringer til å nå ditt fulle potensial
 • Godt samarbeid og dialog mellom elever
 • Gode lærer/elev-forhold (sosialt og faglig)
 • Faggrupper
 • Tilpasse timene etter elevenes behov, variasjon
 • Ikke lekser
 •  Oppfølging av lærer
 •  Godt forhold mellom lærere og elever
 • Kreativ læring
 • Godt læringsmiljø
 • Mer praksisarbeid
 • Mer praksis, mindre teori (variert)
 • Lærere som forstår og er rettferdige
 • Åpent og trygt klassemiljø
 • Lære ting man kan få bruk for videre – økonomi, psykisk helse
 • Fritid er fritid og skole er skole, ikke for mye lekser
 • Sette realistiske mål på skolen
 • At vi gjør morsomme ting i timen
 • Mer varierte timer
 • Mer muntlige timer
 • Godt forhold til lærer og medelever
 • At læreren behandler deg rettferdig
 •  At læreren bryr seg og gir meg tilbakemeldinger
 • Varierte timer
 • Bedre klassemiljø
 • Godt forhold mellom medelever og lærere
 • Vite at det jeg skal lære er viktig/nødvendig, støttende lærer
 • Realistiske utfordringer
 • Bli tatt godt imot av lærerne
 • Gode lærere
 •  Dager hvor vi gjør noe annerledes
 • Godt klassemiljø!
 • God hjelp og støtte
 • Sosial læring
 • Venner
 • Turneringer
 • Trivsel på skolen
 •  Å lære på forskjellige måter
 •  At vi møter positive lærere som vil det beste for oss på starten av dagen og resten av dagen
 •  At vi får en forklaring av hvorfor vi gjør det vi gjør i timene
 •  Ha en god avslutning av dagen med noe å se frem til
 • Ha noe å gjøre i pausene, sosialt
 • Bedre tilbakemeldinger
 •  Mindre karakterpress
 • Mer praktisk arbeid
 • Variasjon og kreative timer/undervisning
 • Motiverende og blide lærere
 •  Bra miljø!
 • At vi har forskjellige læringsmetoder slik at vi er interesserte i å lære
 • Læreren må ta hensyn til at ikke alle forstår det som blir lært
 • Et godt og trygt klassemiljø
 • Lærere og elever burde være engasjerte
 • Læreren må vise at han/hun bryr seg om elevene
 • At det skal være like mye respekt for lærere som for elever