Elevenes ideer og forslag i fokus

Elvebakkenelevene, og frokostseminarets konferansierer, Jennifer og Lea ser på en av modellene elevene på Hovseter  har laget.

Nettopp barn og unges medvirkning var tema da Utdanningsetaten ved Avdeling for skoleanlegg inviterte til frokostseminar. 

– Vi ønsker å vise dere hvordan vi gjør dette. Vi har funnet nye veier og metoder å gjennomføre medvirkning med barn og unge, sa Bjørg Novang, avdelingsdirektør i Avdeling for skoleanlegg til de fremmøtte.  

Miriam Abildsnes, som også jobber i Avdeling for skoleanlegg, påpeker at elevmedvirkning stort sett handler om dialog, og at det er viktig å legge forholdene til rette for at alle skal kunne delta på lik linje. Videre forteller hun at mer og bedre elevmedvirkning er ønskelig av flere årsaker.  

– Barn og unge i skolen skal bli inkludert, verdsatt og hørt. Vi ønsker å motivere flere til å engasjere seg i planene for byen vår. Medvirkning er demokrati i praksis, sier Abildsnes og fortsetter: 

– Alle elever skal ha mulighet til å påvirke sin egen skolehverdag.  

Miriam Abildsnes i Avdeling for skoleanlegg. 

 

Gode eksempler 

Hensikten med frokostseminaret var å vise fram gode eksempler på elevmedvirkning i skolebyggprosjekter, og samtidig invitere til dialog om hvilke utfordringer og muligheter vi står foran når Oslos skoler og møteplasser for barn og unge skal planlegges i framtiden. 

Abildsnes trekker fram at barn og unge har mye å bidra med.  

– Barn er mye flinkere til å tenke kreativt. De har også en korrigerende stemme som kan være verdt å lytte til, sier hun og fortsetter: 

– Barn kan være den stemmen som problematiserer det voksne tenker er lurt.  

Direktør Marte Gerhardsen i Utdanningsetaten ønsket velkommen til frokostseminaret. 

 

"Bli en byplanlegger"

Under seminaret ble også deltakerne presentert for medvirkningsopplegget “Bli en byplanlegger” som Avdeling for skoleanlegg har utviklet i forbindelse med det økte fokuset på elevmedvirkning. Her får elevene blant annet vite om hvorfor byplanlegging er viktig, om de politiske prosessen og hvordan elevene skal presentere ideene sine. Opplegget er laget med tanke på de nye læreplanene som kommer til høsten.  

– Vi har elevenes læring i fokus. Opplegget skal være skreddersydd for det enkelte prosjekt. Det er også viktig å snakke med elevene om at medvirkning ikke er medbestemmelse.  

Elever fra Hovseter skole presenterte sitt medvirkningsprosjekt. 

 

Gjennomført på flere skoler

Gjennom det siste året har det blitt gjennomført elevmedvirkning på en rekke skoler. Elever fra Hovseter skole er blant de som har deltatt – de har kommet med ideer til hvordan torget og en ny park bør oppgraderes.  

Elevene har jobbet med skoleprosjektet i faget Kunst og håndverk. Under frokostseminaret presenterte de både hvordan de har jobbet og modellene de har laget.  

– Vi ble kontaktet før sommeren og spurt om det var mulig å få med noen elever fra skolen som kunne jobbe med forslag til de nye uteområdene. Det var heldig at vi ble kontatet så tidlig, for da hadde vi mulighet til å planlegge det inn i kunst og håndverkstimene, sier lærer Mia Torgrimsen ved Hovseter skole. 

– Vi har læreplanmål som sier hva elevene skal gjennom i løpet av ett år, og vi var nødt til å trikse og mikse litt for å få dette til å passe inn sammen med vår læreplan. Vi lagde en oppgave som gikk på at elevene skulle fordype seg i kunsthistorie, og holde presentasjon om ulike epoker - før de skulle begynne å jobbe med forslag til en ny skolepark og torget, fortsetter hun.