Dronning Sonjas skolepris til Apalløkka skole

Apalløkka skole

Prisen deles ut av Dronning Sonja på Apalløkka skole mandag 3. desember. 

«Årets prisvinner er en verdig vinner av Dronning Sonjas skolepris for likeverd og inkludering. Apalløkka skole har de siste årene utmerket seg med et systematisk og helhetlig arbeide for å skape en trygg og god skole for alle. Det er tydelig at fellesskapet og kollektiv læring står sterkt, og at alle elever skal oppleve at det er et godt lag rundt dem, både faglig og sosialt, slik at de skal oppleve mestring.
Skolen utmerker seg med å vektlegge samarbeid på alle nivå og ved å bruke nærmiljøet og bydel Grorud på en gjennomtenkt og helhetlig måte, og er samtidig bevisst på at denne delen av Oslo kan ha utfordringer som gjør det nødvendig å ha et bredt nettverk av samarbeidspartnere for å fremme likeverd og inkludering – også utover elevens skolehverdag. En langsiktig tenkning rundt likeverd og inkludering preger skolens ledelse,» står det blant annet i juryens begrunnelse.

I år var det 8 skoler som var nominert til skoleprisen, som Hennes Majestet Dronning Sonja selv har tatt initiativ til. Det er 13. gang hun deler ut prisen. Prisen består av 250 000 kroner, et diplom og et kunstverk med tittelen «Vekst», signert Dronningen.

At skolen setter stor pris på utmerkelsen er det heller ingen tvil om. På sin Facebookside skriver skolen - i kjent Apalløkka ånd:

"Takk❤️ Rørt❤️ Stolt❤️ Ydmyk❤️Dette er vi sammen om❤️"