Hovedseksjon

Digital utdanningsmesse i 2021

Gjeng med ungdom sitter i solen.

You-messa skal hjelpe tiendeklassinger å velge retning når de søker videregående opplæring. Målet er at elevene skal bli trygge og inspirerte i valget av utdanning. 

I vinter ble You-messa arrangert som en kampanje på TikTok og på nettsiden dinretning.no. Med over 5 millioner visninger på emneknaggen #DinRetning på TikTok kan vi trygt slå fast at kampanjen var en suksess. Dette hadde vi ikke fått til uten arbeidet til de videregående skolene, opplæringskontorene og fagnettverkene for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene.

Vi skal nå i gang med å utvikle kampanjen som starter høsten 2021. Vi kommer tilbake med mer informasjon så snart ting begynner å falle på plass.