Delta i brukerundersøkelse om AKS

AKS-figurer-blå

Du kan svare på undersøkelsen fra og med mandag 02. desember t.o.m. mandag 16. desember.

Vi oppfordrer alle foresatte med barn på 1.–4. trinn (også de som ikke har barn i AKS) samt foresatte med barn på 5.–7. trinn som benytter seg av AKS, til å delta.

Klikk her for å delta i undersøkelsen

Hensikten med undersøkelsen er å få konkrete tilbakemeldinger på tilbudet i AKS, slik at tilbudet kan videreutvikles til det beste for deg og dine barn.

Vi er også interessert i tilbakemeldinger fra foresatte som ikke har barn i AKS: Hva du mener om hvordan tilbudet kan forbedres.

Om undersøkelsen: 

  • Undersøkelsen er elektronisk. Bruk en PC, nettbrett eller en smarttelefon for å besvare undersøkelsen.
  • Undersøkelsen er oversatt til 7 forskjellige språk, i tillegg til norsk: engelsk, somali, urdu, polsk, arabisk, tyrkisk og vietnamesisk.
  • For foresatte som har barn i AKS vil det ta ca. 15 minutter å gjennomføre undersøkelsen.
  • For foresatte som ikke har barn i AKS vil det ta ca. 5 minutter.