Hovedseksjon

Deling av søkerlister

Utdanningsetaten har de siste årene samarbeidet med forebyggende enhet i Oslo politidistrikt. Samarbeidet skal forebygge og redusere kriminalitet blant unge i Oslo og redusere risikoen for voldshendelser på skolen. Et trygt og godt skolemiljø skal også bidra at alle elever fullfører og består videregående opplæring.  

Vi har sett på regelverket, og ser at vi må endre måten vi deler opplysninger med politiet på, slik at vi er innenfor lovverket.  

Hva er delt?  

Utdanningsetaten har delt informasjon om hvem som har søkt plass på 8 videregående skoler i 2018, 2019 og 2020 med forebyggende enhet i Oslopolitiet. Det gjelder ca. 4 600 personer per år.  

Opplysningene som er delt er navn, personnummer, adresse, telefonnummer, e-post, hvilken skole de har gått på, karakterpoeng, hvilken skole de har kommet inn på og om søkeren har rett til videregående opplæring. Vi har ikke delt andre opplysninger.  

Hvorfor er opplysningene delt?  

Vi har delt disse opplysningene for å få råd fra politiet slik at vi kan forebygge potensielle voldshandlinger og annen kriminalitet på skolen. Vi ønsker ikke at ungdom som har begått alvorlig kriminalitet, eller står i fare for det, får for tette bånd på samme skole.  

Vi mener et tett og godt samarbeid mellom skolen og forebyggende enhet i politiet kommer alle elever til gode. Politiet er forpliktet i Politiinstruksens § 15-1 til å ha et nært samarbeid med skolene. Derfor fortsetter vi samarbeidet, men vi har stoppet å dele lister med informasjon om alle søkerne.  

Spørsmål?  

Send en e-post til sokerlister@osloskolen.no hvis du har spørsmål.