Bli med på Oslo Edtech Hackathon 27.–28. mars

Oslo Edtech Hackathon

Fredag 27.–lørdag 28. mars arrangeres Oslo Edtech Hackathon på Gyldendal-huset i Oslo sentrum. Vgs-elever og ansatte i Osloskolen oppfordres til å delta. 

På Oslo Edtech Hackathon skal deltakerne samarbeide for å finne nye, innovative løsninger som kan bidra til at terskelen for å delta i samfunnet blir lavere, enten det er på skolen, på studier eller livet generelt.

Deltakerne oppfordres til selv å velge problemstilling. Det kan være alt fra gode løsninger for å universell utforming til hva man kan gjøre for å forhindre sosial isolasjon. Den eneste fellesnevneren er at løsningene skal ivareta et fokus på læring, utvikling og inkludering.  

Hva er et Hackathon?

Et Hackathon er en konkurranse der ulike team konkurrerer om å lage den beste løsningen innenfor en gitt problemstilling. I løpet av 24 timer skal elever, studenter og fagfolk innenfor pedagogikk, teknologi, design og entreprenørskap ved hjelp av læringsteknologi konkurrere om å finne nye løsninger på utfordringen. Etter 24 timer blir det presentasjoner og kåring med jury av de beste bidragene.

Det er Oslo Edtech Cluster, NTNU, Tekna og Gyldendal som arrangerer, mens Utdanningsetaten er sponsor på arrangementet. 

Konkurrerer i team

VGS-elever kan melde seg på som egne team, eller delta i team med lærere.

Presentasjon av et konsept

Løsningen må være presentasjon av et konsept som fremvises gjennom en fungerende prototype, proof of concept eller presentasjonsmateriale for å forklare, pitche og presentere løsningen.

Utdanningsetaten dekker deltakeravgiften. Ta kontakt med Kjersti Bjønness hvis du vil melde deg på.