Hovedseksjon

Barn på sosiale medier – hva må du som forelder vite?

Barn med nettbrett

Tid: Onsdag 11. mai klokken 20.00–21.00

Sted: Digitalt på Facebooksiden til Politiet i Oslo, Asker og Bærum: www.facebook.com/politietoslo