Årets finalister til Holbergprisen er klare

Holbergprisen2018-logo

Holbergprisen i skolen er en nasjonal årlig konkurranse for elever i den videregående skole. Hvert år velges tolv skoler ut til å delta, og rundt 500 elever jobber med sine prosjekter før hver skole sender inn tre av disse. Fagjuryen velger så de tre beste.
I dag kunngjøres årets tre finalister (i alfabetisk rekkefølge):

  • Eikeli videregående skole i Bærum, med prosjektet: "Diskriminering i arbeidslivet". Gjennomført av: Herman Roll Ludvigsen.
  • Elvebakken videregående skole i Oslo, med prosjektet: "Regjeringskvartalet - åpent og inviterende eller lukket og ekskluderende?" Gjennomført av: August Bjærke Estensen, Lea Rose Martinuzzi Synnevåg og Håkon Rørvik Skåland.
  • Heggen videregående skole i Harstad, med prosjektet: "Norsk holder 'basically' på å dø ut". Gjennomført av: Elin Haugum, Emilie Jensen og Adele F. E. Grønningsæther.

De tre finalistprosjektene har vært gjennomført i fagene samfunnsgeografi, kultur og kommunikasjon, norsk og samfunnsfag.

Varierte temaer

Prosjektet "Diskriminering i arbeidslivet" tar for seg en svært aktuelle problemstilling: Hvorvidt personer med minoritetsbakgrunn de samme mulighetene som andre i arbeidslivet.
"Regjeringskvartalet - åpent og inviterende eller lukket og ekskluderende?" tar utgangspunkt i Jens Stoltenbergs utsagn etter 22. juli om mer åpenhet og mer demokrati og spør om dette gjenspeiles i samfunnsdiskursen og i den estetiske profilen i vinnerforslaget til et nytt regjeringskvartal.
Det tredje prosjektet, "Norsk holder 'basically' på å dø ut" tar for seg ungdommers økende bruk av engelske ord og uttrykk i hverdagsspråket. Her analyserer elevene hvordan språkferdigheter på norsk og engelsk varierer med medievaner, kjønn og studieretning.

Ludvig Holbergs skole

Onsdag 6. juni kl. 10.00. kunngjør forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø hvem som får 1., 2. og 3. pris, på henholdsvis kr. 30.000, 20.000 og 10.000. Seremonien finner sted på Bergen Katedralskole, Ludvig Holbergs gamle skole. Finalistene vil motta sine priser og diplomer av årets holbergprisvinner Cass Sunstein.

Forskningsglød i skolene

«Elevene har i år tatt for seg samfunnsrelevante og engasjerende problemstillinger,» sier juryleder Mette Andersson. «Fagjuryen er imponert over den store formidlingsgleden og forskningsiveren blant deltakerne. De har lest spennende oppgaver om alt fra seksualisering av lærere og betydningen av #metoo-kampanjen til sikkerhetspolitikk og ungdomskriminalitet.»
Andersson forteller at elevene har satt seg godt inn i forskningsmetode. «Flere oppgaver har interessante etiske refleksjoner om utvalg og spørsmålsstilling,» sier hun. «Spørsmålene som reises, viser tydelig verdien av samfunnsvitenskapelig og humanistisk forskning, og fagjuryen berømmer skolenes innsats i å fremme dette.»

Mer om Holbergprisen i skolen

Holbergprisen i skolen har søknadsfrist 1. oktober hvert år, og elevene jobber med sine prosjekter fra desember til april. Underveis i prosjektperioden får elevene assistanse fra etablerte forskere fra institusjoner i nærområdene, og prosjektene inngår i undervisningen i de fagene som kan knyttes til Holbergprisens fagfelt: humaniora, samfunnsvitenskap, jus og teologi.


For mer informasjon om Holbergprisen i skolen: se holbergprisen.no