Årets elevråd i Osloskolen

Manglerud vant årets elevråd for ungdomstrinnet.

31. oktober var elevrådene fra Osloskolens ungdomstrinn og videregående skoler samlet på Elvebakken videregående skole for Elevrådskonferansen 2018. Over 300 elever og skoleledere fra hele byen var samlet til en dag med inspirasjon, læring, samt tips og råd i godt elevrådsarbeid. 

Elevene utvekslet erfaringer fra arbeid med eget skolemiljø og og diskuterte tiltak som hadde gjort skolehverdagen bedre.  

Årets tema var "Treffe alle og løfte alle! ". Målet for konferansen, som arrangeres i samarbeid mellom Utdanningsetaten og Elevorganisasjonen i Oslo, er å inspirere skoleledelsen og elevrådet til godt samarbeid.

I løpet av dagen snakket skolebyråd Inga Marte Thorkildsen, varaordfører Kamzy Gunaratnam, direktør i Utdanningsetaten Astrid Søgnen og leder for EO Oslo, Edvard Udnæs, til elevene. De fikk også høre mobbeombud Kjerstin Owren og politiets nye nettpatrulje orientere om sitt tilbud.  

Elevrådsprisene for 2018

Et av høydepunktene i løpet av dagen var selvfølgelig utdelingen av årets elevrådspriser. Som vanlig ble det delt ut tre priser på ungdomstrinnet og tre priser på videregående.

På ungdomstrinnet var det Manglerud skoles elevråd som stakk av med tittelen Årets elevråd.

– Dette hadde vi ikke forventet, men det betyr veldig mye. Vi vil si tusen takk til juryen. Vi håper de andre elevene på skolen også føler at de har bidratt til denne prisen, sa elevrådet i sin takketale.  

Oslo Handelsgymnasiums elevråd ble kåret til Årets elevråd for videregående. 

– Det er en ære at vi i det hele tatt kom til intervju. At elevrådsarbeidet vårt har blitt lagt merke til setter vi utrolig stor pris på. Vi vil takke vår kjære rektor, uten henne ville vi ikke klart dette, sa Bryan Tim Johnson, elevrådslederen ved Oslo Handelsgymnasium. 

De andre prisene gikk til Blindern videregående skole (årets nykommer på videregående). Vetland skole (årets nykommer på ungdomstrinnet),  Engebråten skole (årets prosjekt på ungdomsskole) og Elvebakken videregående skole (årets prosjekt på videregående).

Vetland skoles elevråd ble kåret til årets nykommer for ungdomstrinnet.